Lista šahovskih otvaranja

Ovo je lista šahovskih otvaranja, organizovana od strane Enciklopedije šahovskih otvaranja (ECO). Godine 1966. Šahovski informator kategorisao je šahovska otvaranja u pet širokih oblasti („A“ do „E“), pri čemu je svaka od njih podjeljena na sto potkategorija („00“ do „99“). Otvaranja su objavljena u pet svesaka ECO, sa svescima s oznakom "A" do "E". Ovo je lista šahovskih otvaranja po ECO klasifikaciji.

A - Krilna otvaranja Uredi

 • Prvi potezi bijeloga osim 1.e4, 1.d4 (A00 – A39)
 • 1.d4 bez 1 ... d5 ili 1. . . Sf6: Netipični odgovori na 1.d4 (A40 – A44)
 • 1.d4 Sf6 bez 2.c4: Netipični odgovori na 1. . . Sf6 (A45 – A49)
 • 1.d4 Sf6 2.c4 bez 2 ... e6 ili 2 ... g6: Atipični indijski sistemi (A50 – A79)
 • 1.d4 f5: holandska odbrana (A80 – A99)

A00–A39 Uredi

Prvi potezi bijeloga osim 1.e4, 1.d4:

 • Andersenovo otvaranje: 1.a3
 • Andersenovo otvaranje, poljski gambit: 1...a5 2.b4
 • Bugajev napad 2...e5
 • Andersenovo otvaranje, Creepy Crawly Formation: 1...e5 2.h3 d5
 • Andersenovo otvaranje, Andersspajk: 1...g6 2.g4
 • Vare otvaranje, Ving gambit: 1...b5 2.ahb5 Lb7
 • Vare otvaranje, Vare gambit: 1...e5 2.a5 d5 3.e3 f5 4.a6
 • Vare otvaranje, Rakovska varijanta: 1...e5 2.h4
 • Natrijum napad : 1.Na3
 • Natrijum napad, Durkinov gambit: 1...e5 2.Sc4 Sc6 3. e4 f5
 • Sokolski otvaranje, Brimingem gambit: 1...c5
 • Sokolski otvaranje, Natkrilna varijanta: 1...c6
 • Sokolski otvaranje, Šuler gambit: 1...c6 2.Lb2 a5 3.b5 cxb5 4.e4
 • Sokolski otvaranje, Mejerskova varijanta: 1...d5 2.Lb2 c6 3.a4
 • Sokolski otvaranje, Bugajev gambit: 1...e5 2.a3
 • Sokolski otvaranje, Volfertsov gambit: 1...e5 2.Lb2 c5
 • Sargarosa otvaranje: 1.c3
 • Van Get otvaranje: 1.Sc3
 • Vant Kurijevo otvaranje: 1.e3
 • Mieses otvaranje: 1.d3
 • Barnes otvaranje: 1.f3
 • Barnes otvaranje, Hameršlag varijanta: 1...e5 2.Kf2
 • Benkovo otvaranje: 1.g3
 • Mejersova odbrana 1...g5
 • Grobov napad: 1.g4
  • Koka kola gambit:1...g5 2.f4
  • Alesi napad: 1...f5
 • Klemenzovo otvaranje: 1.h3
 • Desprezovo otvaranje: 1.h4
 • Amar otvaranje: 1.Sh3
 • Moderna varijanta: 1...e5
 • Klasična varijanta: 1...d5
 • Indijska varijanta: 1...Sf6
 • Simetrična varijanta: 1...b6
 • Engleska varijanta: 1...c5
 • Poljska varijanta: 1...b5
 • Holandska varijanta: 1...f5
 • A02 Birdovo otvaranje: 1.f4 (holandski napad, bez: 1...d5, 1...g6 2.e4, 1...Sf6 2.d4, 1...e5 2.e4, 1...c5 2.e4, 1...d6 2.e4)
 • From gambit: 1...e5 (bez: 2.e4)
 • Sumetrična varijanta: 1...f5
 • A03 Birdovo otvaranje: 1...d5 (bez: 2.d4)
 • Mujanah-Sturm gambit: 2.c4
 • Laskerova varijanta: 2.e3
 • Vilijamsov gambit: 2.e4
 • A04 Retijevo otvaranje: 1.Sfg3 (bez: 1...Sf6, 1...d5, 1...c6 2.c4, 1...c6 2.d4, 1...c6 2.e4, 1...c6 2.g3 d5, 1...f5 2.c4, 1...f5 2.d4, 1...f5 2.e4 e5, 1...g6 2.c4, 1...g6 2.d4, 1...c5 2.c4, 1...c5 2.e4, 1...Sc6 2.e4, 1...e6 2.c4, 1...e6 2.d4, 1...e6 2.e4, 1...d6 2.c4, 1...d6 2.d4, 1...d6 2.e4, 1...b6 2.c4, 1...e5 2.e4, 1...a6 2.e4 e5)
 • A05 Retijevo otvaranje: 1...Sf6 (bez: 2.c4, 2.d4, 2.Sc3, 2.g3 d5 2.d3 d5)
 • Santasijerova ludost: 2. b4
 • Nimzo-Larsenov napad: 2 .b3
 • A06 Retijevo otvaranje: 1...d5
 • A07 Retijevo otvaranje, kraljev indijski napad (Barza sistem): 1...d5 2. g3
 • Keresova varijanta: 2...Lg4
 • Jugoslovenska varijanta: 2...c6
 • A08 Retijevo otvaranje, kraljev indijski napad: 1...d5 2. g3 c5 3. Lg2
 • A09 Retijevo otvaranje: 1...d5 2.c4 (bez: 2...c6, 2...e6)
 • Napredna varijanta: 2...d4
 • Prihvaćeno: 2...dxc4
 • A10 Englesko otvaranje: 1.c4 (bez: 1...e5, 1...c5, 1...e6, 1...c6, 1...Sf6, 1...g6 2. d4, 1...f5 2. d4, 1...b6 2.d4, 1...d6 2. e4, 1...d6 2. d4, 1...Sc6 2. d4)
 • Englesko otvaranje, Anglo-Holandska: 1...f5
 • Englesko otvaranje, vektorska: 1...d5
 • Englesko otvaranje, Jeniš gambit: 1...b5
 • A11 Englesko otvaranje, karo-kan defanzivni sisitem, 1...c6 (bez: 2. e4, 2. d4)
 • A12 Englesko otvaranje, karo-kan defanzivni sistem, 1...c6 2. Sf3 d5 3. b3
 • Englesko otvaranje, Bogoljubova varijanta: 3...Lg4
 • Englesko otvaranje, londonska odbrana: 3...Sf6 4. g3 LF5
 • A13 Englesko otvaranje: 1...e6 (bez: 2. e4, 2. d4)
 • A14 Englesko otvaranje, neo-katalonska odbijena: 1...e6 2. Sf3 d5 3. g3 Sf6 4. Lg2 Le7
 • A15 Englesko otvaranje, anglo-indijska odbrana: 1...SF6 (bez: 2. Sc3, 2. d4, 2. g3 c6, 2. g3 e5, 2. Sf3 c5, 2. Sf3 e6, 2. Sf3 c6)
 • A16 Englesko otvaranje, anglo-indijska odbrana: 1...Sf6 2. Sc3 (bez: 2...c5, 2...e5, 2...e6)
 • Anglo-grinfeld: 2...d5
 • A17 Englesko otvaranje, ježeva odbrana, 1...Sf6 2.Sc3 e6 (bez: 3. e4, 3. d4, 3. Sf3 c5, 3...d5 4. d4, 3...b5 4. d4, 3...Lb4 4. d4)
 • A18 Englesko otvaranje, mikenas-karls varijanta: 1...Sf6 2. Sc3 e6 3.e4 (bez: 3...c5)
 • A19 Englesko otvaranje, mikenas-karls, sicilijanska varijanta: 1...Sf6 2.Sc3 e6 3.e4 c5
 • A20 Englesko otvaranje: 1...e5 (bez: 2. e4, 2. Sc3, 2. Sf3 Sc6 3. Sc3, 2. Sf3 Sf6 3. Sc3, 2. Sf3 d6 3. Sc3)
 • A21 Englesko otvaranje: 1...e5 2.Sc3 (bez: 2...Sf6, 2...Sc6, 2...Lb4 3. g3 Sf6, 2...Lb4 3. Sf3 Sc6 2...Lb4 3.e3 Sf6)
 • A22 Englesko otvaranje: 1...e5 2.Sc3 Sf6 (bez: 3. Sf3 Sc6, 3. e3 Sc6, 3. g3 Sc6, 3. g3 c6, 3. g3 g6, 3.e4 Sc6 4.Sf3)
 • A23 Englesko otvaranje, bremenski sistem, Keresova varijanta: 1...e5 2.Sc3 Sf6 3.g3 c6
 • A24 Englesko otvaranje, bremenski sistem sa 1...e5 2. Sc3 Sf6 3. g3 g6 (bez: 4. Lg2 Lg7 5.d3 d6)
 • A25 Englesko otvaranje, sicilijansla obrnuta: 1...e5 2. Sc3 Sc6 (bez 3. Sf3, 3.g3 Sf6 4. Sf3, 3. e3 Sf6 4. Sf3)
 • A26 Englesko otvaranje, zatvoreni sistem; 1...e5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6
 • Botvinikov sistem: 6.e4
 • A27 Englesko otvaranje, tri skakača sistem: 1...e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 (bez: 3...Sf6)
 • A28 Englesko otvaranje, četiri skakača sistem: 1...e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 Sf6 (bez 4.g3)
 • A29 Englesko otvaranje, četiri skakača, fijanketo kraljeve strane: 1...e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 Sf6 4.g3
 • A30 Englesko otvaranje, simetrična odbrana: 1.c4 c5 (bez: 2. Sc3, 2.e4, 2.g3 g6 3. Sc3, 2. g3 Sc6 3. Sc3, 2. Sf3 Sc6 3. Sc3, 2. e3 Sf6 4.d4)
 • A31 Englesko otvaranje, simetrična, Benoni formacija: 1...c5 2.Sf3 SF6 3.d4 (bez: 3...cxd4 4. Sxd4 e6, 3...cxd4 4. Sxd4 a6 5. Sf3 e6, 3...cxd4 4. Sxd4 Sc6 5.Sc3 e6)
 • A32 Englesko otvaranje, simetrična: 1...c5 2. Sf3 Sf6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 e6 (bez: 5. Sc3 Nc6)
 • A33 Englesko otvaranje, simetrična: 1...c5 2. Sf3 Sf6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 e6 5. Sc3 Sc6
 • Geler varijanta: 6. g3 Db6
 • A34 Englesko otvaranje, simetrična: 1...c5 2. Sc3 (bez 2...Sc6, 2...Sf6 3. Sf3 Sc6, 2...Sf6 3. e4 e6, 2...e6 3. Sf3 Sf6, 4. g3 Sc6)
 • A35 Englesko otvaranje, simetrična: 1...c5 2. Sc3 Sc6 (bez 3. g3, 3. e4, 3. Sf3 Sf6, 4. g3 e6, 3. Sf3 Sf6 4. d4 cxd4 5. Sxd4, 3. Sf3 e5 4. g3 g6 5. Lg2 Lg7)
 • Četiri skakača: 3.e3 Sf6 4. Sf3
 • A36 Englesko otvaranje, simetrična: 1...c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 (bez: 3...g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 (A37–A39), 3...g6 4. Lg2 Lg7 5. Tb1 Sf6 6. d3 0-0 7. Sf3 d6 8.0-0 (A38))
 • A37 Englesko otvaranje, simetrična: 1...c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 (bez: 5...Sf6 (A38–A39))
 • A38 Englesko otvaranje, simetrična: 1...c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 Sf6 (bez: 6. 0-0 0-0 7. d4 (A39) i 6. d4 cxd4 7. Sxd4 0-0 (A39))
 • A39 Englesko otvaranje, simetrična, glavna linija sa 1...c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 Sf6 6. 0-0 0-0 7. d4 ili 1...c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 Sf6 6. d4 cxd4 7. Sd4 0-0 8. 0-0

A40–A44 Uredi

1.d4 sa 1...d5 ili 1...Sf6: Netipični odgovori na 1. d4

A45–A49 Uredi

1.d4 Sf6 bez 2. c4: netipični odgovori na 1...Sf6

A50–A79 Uredi

1.d4 Sf6 2.c4 bez 2...e6 ili 2...g6: Netipični indijski sistemi

 • A50 Igra daminog pješaka (uključujući Tango crnih skakača)
 • A51 Budimpeštanski gambit odbijeni
 • A52 Budimpeštanski gambit
 • A53 Stara indijska odbrana
 • A54 Stara indijska odbrana, ukrajinska varijanta
 • A55 Stara indijska odbrana, glavna linija
 • A56 Benonijeva odbrana
 • A57 Benko gambit
 • A58 Benko gambit prihvaćen
 • A59 Benko gambit, 7. e4
 • A60 Benonijeva odbrana
 • A61 Benonijeva odbrana
 • A62 Benonijeva odbrana, fijanketo varijanta bez ranog...Sbd7
 • A63 Benonijeva odbrana, fijanketo varijanta, 9...Sbd7
 • A64 Benonijeva odbrana, fijenketo varijanta, 11...Te8
 • A65 Benonijeva odbrana, 6. e4
 • A66 Benonijeva odbrana, oluja pješaka varijanta
 • A67 Benonijeva odbrana, Tamijanovva varijanta
 • A68 Benonijeva odbrana, napad četiri pješaka
 • A69 Benonijeva odbrana, napad četiri pješaka, glavna linija
 • A70 Benonijeva odbrana, klasična sa e4 i Sf3
 • A71 Benonijeva odbrana, klasična, 8. Lg5
 • A72 Benonijeva odbrana, klasična, bez 9. 0-0
 • A73 Benonijeva odbrana, klasična, 9. 0-0
 • A74 Benonijeva odbrana, klasična, 9...a6, 10. a4
 • A75 Benonijeva odbrana, klasična, sa ...a6 i 10...Lg4
 • A76 Benonijeva odbrana, klasična, 9...Te8
 • A77 Benonijeva odbrana, klasična, 9...Te8, 10. Sd2
 • A78 Benonijeva odbrana, klasična, sa...Te8 i ...Sa6
 • A79 Benonijeva odbrana, klasična, 11. f3

A80–A99 Uredi

1.d4 f5: Holandska odbrana

 • A80 Holandska odbrana (bez 2. c4 (A84–A99), 2. e4 (A82–A83), 2. g3 (A81))
  • Korčnojev napad 2. h3
 • A81 Holandska odbrana 2. g3
 • A82 Holandska odbrana, Staunton gambit 2. e4
  • Balog odbrana 2...d6
  • Staunton gambit prihvaćen 2...fxe4 (bez 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 (A83))
 • A83 Holandska odbrana, Staunton gambit, Stauntonova linija 2. e4 fxe4 3. Sc3 Sf6 4. Lg5
 • A84 Holandska odbrana 2.c4 (bez 2...Sf6 3. Sc3 (A85), 2...Sf6 3. g3 (A86–A99))
 • A85 Holandska odbrana sa 2. c4 Sf6 3. Sc3
 • A86 Holandska odbrana sa 2. c4 Sf6 3. g3 (bez 3...g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 (A87) i 3...e6 4. Lg2 (A90–A99))
 • A87 Holandska odbrana, Lenjingradska, glavna varijanta 2.c4 Sf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 (bez 5...0-0 6. 0-0 d6 7. Sc3 c6 (A88) i 7...Sc6 (A89))
 • A88 Holandska odbrana, Lenjingradska, glavna varijanta sa 5...0-0 6. 0-0 d6 7. Sc3 c6
 • A89 Holandska odbrana, Lenjingradska, glavna varijanta sa 5...0-0 6. 0-0 d6 7. Sc3 Sc6
 • A90 Holandska odbrana 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 (bez 4...Le7 (A91–A99))
 • A91 Holandska odbrana 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 (bez 5. Sf3 (A92–A99))
 • A92 Holandska odbrana 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 (bez 6. 0-0 (A93–A99))
 • A93 Holandska odbrana, Stounvol, Botvinikova varijanta 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 (bez 7...c6 8. La3 (A94))
 • A94 Holandska odbrana, Stounvol, sa 6. 0-0 d5 7. b3 c6 8. La3
 • A95 Holandska odbrana, Stounvol, sa 6. 0-0 d5 7. Sc3 c6
 • A96 Holandska odbrana, klasična varijanta, 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d6 (bez 7. Sc3 De8 (A97–A99))
 • A97 Holandska odbrana, Ilin-Genevski varijanta 7. Sc3 De8 (bez 8. Dc2 (A98) i 8. b3 (A99))
 • A98 Holandska odbrana, Ilin-Genevski varijanta 7. Sc3 De8 8.Dc2
 • A99 Holandska odbrana, Ilin-Genevski varijanta sa 7.Sc3 De8 8.b3

B – Poluotvorene igre osim Francuske odbrane Uredi

B00–B19 Uredi

1. e4 bez 1...c5, 1...e6 ili 1...e5

B20–B99 Uredi

1.e4 c5: Sicilijanska odbrana

 • B20 Sicilijanska odbrana, (bilo koji potez za bijeloga bez 2. Sc3 (B23–B26), 2. c3 (B22), 2. f4 (B21) i 2. Sf3 (B27–B99))
  • Smit-Mora gambit, 2. d4 (bez 2...e6 (C00) i 2. d4 cxd4 3. c3 g6 (B22)) sa sibirskom zamkom 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3...
   • Sicilijanska odbrana, Simt-Mora Morfi gambit, 2. d4 cxd4 3. Sf3 (bez 3...Sc6 (B32), 3...e6 (B40), 3...d6 (B53), 3...a6 4. Sd4 (B28))
   • Sicilijanska odbrana, Halsz gambit, 2. d4 cxd4 3. f4
 • B21 Sicilijanska odbrana, Grand Priks napad, 2. f4 (bez 2...e5 (C30))
 • B22 Sicilijanska odbrana, Alapin varijanta, 2. c3 (bez 2...d6 3. Sf3 (C50), 2...e6 3. Sf3 d5 (B40), 2...e6 3. d4 d5 4. e5 (C02), 2...g6 3. Sf3 (B27))
 • B23 Sicilijanska odbrana, zatvorena, 2. Sc3 (bez 2...a6 3. Sf3 (B28), 2...d6 3. Sf3 (B50), 2...Sc6 3. g3 (B24–B26))
 • B24 Sicilijanska odbrana, zatvorena, 2. Sc3 Sc6 3. g3 (bez 3...g6 (B25–B26))
 • B25 Sicilijanska odbrana, zatvorena, 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6 (bez 6. Le3 (B26))
 • B26 Sicilijanska odbrana, zatvorena, 6. Le3
 • B27 Sicilijanska odbrana, 2. Sf3 (bez 2...a6 (B28), 2...Sc6 (B30), 2...d6 (B50), 2...e6 (B40), 2...Sf6 (B29))
 • B28 Sicilijanska odbrana, O Keli varijanta, 2. Sf3 a6 (bez 3. d4 cxd4 4. Sxd4 e6 (B41, B43))
 • B29 Sicilijanska odbrana, Nimcovič-Rubinštajn varijanta, 2. Sf3 Sf6 (bez 3. e5 Sd5 4. c3 (B22), 3. Sc3 Sc6 (B30), 3. Sc3 d6 (B50), 3. d4 cxd4 4. Sd4 d6 (B54, B56, B94–B99))
 • B30 Sicilijanska odbrana, 2. Sf3 Sc6 (bez 3. Lb5 g6 (B31) 3. Lb5 d6 (B51))
  • Sicilijanska odbrana, Rosolimo varijanta, 3. Lb5
 • B31 Sicilijanska odbrana, Nimcović-Rosolimo naapd, 3. Lb5 g6
 • B32 Sicilijanska odbrana, 2. Sf3 Sc6 3. d4 (bez 3...cxd4 4. Sxd4 Sf6 (B33), 4...e6 (B44–B47) 4...g6 (B34))
 • B33 Sicilijanska odbrana, Svešinkov (Lasker-Pelikan) varijanta, 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 (bez 5. Sc3 e6 (B45) 5...g6 (B34) 5...d6 (B56))
 • B34 Sicilijanska odbrana, ubrzani fijanketo, varijanta razmjene, 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 (bez 5. c4 (B36), 5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sg6 7. Lc4 (B35))
 • B35 Sicilijanska odbrana, ubrzani fijanketo sa 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Lc4 (bez 7...b6 (B72, B75))
 • B36 Sicilijanska odbrana, ubrzani fijanketo, Marćozijevo vezanje 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. c4 (bez 5...Lg7 (B37–B39))
 • B37 Sicilijanska odbrana, ubrzani fijanketo, Marćozijevo vezanje, 5...Lg7 (bez 6. Le3 (B38))
 • B38 Sicilijanska odbrana, ubrzani fijanketo, Marćozijevo vezanje, 5...Lg7 6. Le3 (bez 6...Sf6 7. Sc3 Sg4 (B39))
 • B39 Sicilijanska odbrana, ubrzani fijanketo, Bejerova varijanta, 5...Lg7 6. Le3 Sf6 7. Sc3 Sg4
 • B40 Sicilijanska odbrana, 2. Sf3 e6
 • B41 Sicilijanska odbrana, Kan varijanta, 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 (bez 5. Ld3 (B42), 5. Sc3 (B43), 5. Le2 Sf6 6. Sc3 Dc7 (B43))
 • B42 Sicilijanska odbrana, Kan varijanta, 5. Ld3
 • B43 Sicilijanska odbrana, Kan varijanta, 5. Sc3
 • B44 Sicilijanska odbrana, 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sd4 Sc6
 • B44 Sicilijanska odbrana, Szen varijanta (5. Sb5)
 • B45 Sicilijanska odbrana, Tamijanov varijanta, 5. Sc3
 • B46 Sicilijanska odbrana, Tamijanov varijanta
 • B47 Sicilijanska odbrana, Tamijanov varijanta
 • B48 Sicilijanska odbrana, Tamijanov varijanta
 • B49 Sicilijanska odbrana, Tamijanov varijanta
 • B50 Sicilijanska odbrana
 • B51 Sicilijanska odbrana, Kanal-Sokolski napad
 • B52 Sicilijanska odbrana, Kanal-Sokolski napad, 3...Ld7
 • B53 Sicilijanska odbrana, Čekover varijanta
 • B54 Sicilian
 • B55 Sicilijanska odbrana, Prins varijanta, venecijanski napad
 • B56 Sicilian
 • B57 Sicilijanska odbrana, Sozin (ne Ševeningen) uključukući Magnus Smit zamku
 • B58 Sicilijanska odbrana, klasična
 • B59 Sicilijanska odbrana, Bolesavski varijanta, 7. Sb3
 • B60 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer
 • B61 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer, Larsen varijanta, 7. Dd2
 • B62 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer, 6...e6
 • B63 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer, Rauzer napad
 • B64 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer, Rauzer napad, 7...Le7 odbrana, 9. f4
 • B65 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer, Rauzer napad, 7...Le7 odbrana, 9...Sxd4
 • B66 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer, Rauzer napad, 7...a6
 • B67 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer, Rauzer napad, 7...a6 odbrana, 8...Ld7
 • B68 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer, Rauzer napad, 7...a6 odbrana, 9...Le7
 • B69 Sicilijanska odbrana, Rihter-Rauzer, Rauzer napad, 7...a6 odbrana, 11. Lxf6
 • B70 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta
 • B71 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta, Levenfišen napad
 • B72 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta, 6. Le3
 • B73 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta, klasična, 8. 0-0
 • B74 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta, klasična, 9. Sb3
 • B75 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta, jugoslovenski napad
 • B76 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta, jugoslovenski napad, 7...0-0
 • B77 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta, jugoslovenski napad, 9. Lc4
 • B78 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta, jugoslovenski napad, 10. 0-0-0
 • B79 Sicilijanska odbrana, zmajeva varijanta, jugoslovenski napad, 12. h4
 • B80 Sicilijanska odbrana, Ševeningen carijanta
 • B80 Sicilijanska odbrana, Ševeningen carijanta, engleski napad
 • B81 Sicilijanska odbrana, Ševeningen carijanta, Keres napad
 • B82 Sicilijanska odbrana, Ševeningen carijanta, 6. f4
 • B83 Sicilijanska odbrana, Ševeningen carijanta, 6. Le2
 • B84 Sicilijanska odbrana, Ševeningen carijanta (Paulsen), klasična varijnta
 • B85 Sicilijanska odbrana, Ševeningen carijanta, klasična varijanta sa ...Dc7 i ...Sc6
 • B86 Sicilijanska odbrana, Sozin napad
 • B87 Sicilijanska odbrana, Sozin sa ...a6 i ...b5
 • B88 Sicilijanska odbrana, Sozin, Leonhardt varijanta
 • B89 Sicilijanska odbrana, Sozin napad, 7. Le3
 • B90 Sicilijanska odbrana, Najdorf
 • B91 Sicilijanska odbrana, Najdorf, Zagreb (fijanketo) varijanta 6. g3
 • B92 Sicilijanska odbrana, Najdorf, Oponcenski varijanta 6. Le2
 • B93 Sicilijanska odbrana, Najdorf, 6. f4
 • B94 Sicilijanska odbrana, Najdorf, 6. Lg5
 • B95 Sicilijanska odbrana, Najdorf, 6...e6
 • B96 Sicilijanska odbrana, Najdorf, 7. f4
 • B97 Sicilijanska odbrana, Najdorf, 7...Db6 uključujući varijantu otrovanog pješaka
 • B98 Sicilijanska odbrana, Najdorf, 7...Le7
 • B99 Sicilijanska odbrana, Najdorf, 7...Le7 glavna linija

C – Otvorene igre i francuska odbrana Uredi

C00–C19 Uredi

1.e4 e6: Francuska odbrana

 • C00 Francuska odbrana
 • C01 Francuska odbrana, varijanta razmjene
 • C02 Francuska odbrana, varijanta napredovanja
 • C03 Francuska odbrana, Taraševa varijanta
 • C04 Francuska odbrana, Taraševa varijanta, Guidmardova glavna linija
 • C05 Francuska odbrana, Taraševa varijanta, zatvorena varijanta
 • C06 Francuska odbrana, Taraševa varijanta, zatvorena varijanta, glavna linija
 • C07 Francuska odbrana, Taraševa varijanta, otvorena varijnta
 • C08 Francuska odbrana, Taraševa varijanta, otvorena, 4.exd5 exd5
 • C09 Francuska odbrana, Taraševa varijanta, otvorena varijanta, glavna linija
 • C10 Francuska odbrana, Paulsenova varijanta
 • C11 Francuska odbrana
 • C12 Francuska odbrana, MekKutheon varijanta
 • C13 Francuska odbrana, klasična
 • C14 Francuska odbrana, klasična varijanta
 • C15 Francuska odbrana, Vinajver (Nimcovič) varijanta
 • C16 Francuska odbrana, Vinajver, varijanta napredovanja
 • C17 Francuska odbrana, Vinajver, varijanta napredovanja
 • C18 Francuska odbrana, Vinajver, varijanta napredovanja
 • C19 Francuska odbrana, Vinajver, varijanta napredovanja, 6...Se7

C20–C99 Uredi

1.e4 e5: Otvorene igre (šah)

D – Zatvorene igre i polu-zatvorene igre Uredi

D00–D69 Uredi

1.d4 d5: Zatvorene igre

 • D00 Igra daminog pješaka (uključujući Blekmar-Diemer gambit, Halosar zamku i ostalo)
 • D01 Rihter-Versov napad
 • D02 Igra daminog pješaka, 2. Sf3 (uključujući Londonski sistem,)
 • D03 Tore napad, Tartakover varijanta
 • D04 Igra daminog pješaka, Koletov sistem
 • D05 Igra daminog pješaka, Zukertort varijanta (uključujući Koletov sistem)
 • D06 Damin gambit (uključujući baltičku odbranu, maršalovu odbranu i simetričnu odbranu)
 • D07 Odbijeni damin gambit, Čigorinova odbrana
 • D08 Odbijeni damin gambit, Albinov kontragambit i laskerova zamka
 • D09 Odbijeni damin gambit, Albinov kontragambit, 5. g3
 • D10 Odbijeni damin gambit, Slovenska odbrana
 • D11 Odbijeni damin gambit, slovenska odbrana, 3. Sf3
 • D12 Odbijeni damin gambit, slovenska odbrana, 4. e3 Lf5
 • D13 Odbijeni damin gambit, slovenska odbrana, varijanta razmjene
 • D14 Odbijeni damin gambit, slovenska odbrana, varijanta razmjene
 • D15 Odbijeni damin gambit, slovenska odbrana, 4. Sc3
 • D16 Odbijeni damin gambit, slovenska odbrana prihvaćena, Alapin varijanta
 • D17 Odbijeni damin gambit, slovenska odbrana, češka odbrana
 • D18 Odbijeni damin gambit, holandska varijanta
 • D19 Odbijeni damin gambit, holandska varijanta
 • D20 Prihvaćeni damin gambit
 • D21 Prihvaćeni damin gambit, 3. Sf3
 • D22 Prihvaćeni damin gambit, Aljehinova odbrana
 • D23 Prihvaćeni damin gambit
 • D24 Prihvaćeni damin gambit, 4. Sc3
 • D25 Prihvaćeni damin gambit, 4. e3
 • D26 Prihvaćeni damin gambit, klasična varijanta
 • D27 Prihvaćeni damin gambit, klasična varijanta
 • D28 Prihvaćeni damin gambit, klasična varijanta 7. De2
 • D29 Prihvaćeni damin gambit, klasična varijanta 8. Lb7
 • D30 Odbijeni damin gambit: ortodoksna odbrana
 • D31 Odbijeni damin gambit, 3. Sc3
 • D31 Odbijeni damin gambit, polu-slovenska, Abrahams-Notbum varijanta 10. Lb7
 • D32 Odbijeni damin gambit, Taraševa odbrana
 • D33 Odbijeni damin gambit, Tarapeva odbrana, Šlehter-Rubinštajn sistem
 • D34 Odbijeni damin gambit, Taraševa odbrana, 7. Le7
 • D35 Odbijeni damin gambit, varijanta razmjene
 • D36 Odbijeni damin gambit, varijanta razmjene, pozicionalna linija, 6. Dc2
 • D37 Odbijeni damin gambit, 4. Sf3
 • D37 Odbijeni damin gambit, 4. Sf3 Le7 5. Lf4 (Harvic napad)
 • D38 Odbijeni damin gambit, Ragozin varijanta
 • D39 Odbijeni damin gambit, Ragozin varijanta, bečka varijanta
 • D40 Odbijeni damin gambit, Polu-Taraševa odbrana
 • D41 Odbijeni damin gambit, Polu-Taraševa odbrana, 5. cxd5
 • D42 Odbijeni damin gambit, Polu-Taraševa odbrana, 7. Ld3
 • D43 Odbijeni damin gambit, Polu-slovenska odbrana
 • D44 Odbijeni damin gambit, Polu-slovenska odbrana 5. Lg5 dxc4
 • D45 Odbijeni damin gambit, Polu-slovenska odbrana 5. e3
 • D46 Odbijeni damin gambit, Polu-slovenska odbrana 6. Ld3
 • D47 Odbijeni damin gambit, Polu-slovenska odbrana 7. Lc4
 • D48 Odbijeni damin gambit, Meran, 8. a6
 • D49 Odbijeni damin gambit, Meran, 11. Sxb5
 • D50 Odbijeni damin gambit, 4. Lg5
 • D51 Odbijeni damin gambit, 4. Lg5 Sbd7 (Kembridž Springs odbrana i Slonovska zamka)
 • D52 Odbijeni damin gambit
 • D53 Odbijeni damin gambit, 4. Lg5 Le7
 • D54 Odbijeni damin gambit, Anti-neo-ortodoksna varijanta
 • D55 Odbijeni damin gambit, 6. Sf3
 • D56 Odbijeni damin gambit, Laskerova odbrana
 • D57 Odbijeni damin gambit, Laskerova odbrana, glavna linija
 • D58 Odbijeni damin gambit, Tartakover (Tartakover–Makongov–Bondarevski) sistem
 • D59 Odbijeni damin gambit, Tartakover (Tartakover–Makongov–Bondarevski) sistem, 8. cxd5 Sxd5
 • D60 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana
 • D61 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana Rubinštajnova varijanta
 • D62 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana 7. Dc2 c5, 8. cxd5 (Rubinštajn)
 • D63 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana 7. Tc1
 • D64 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana Rubinštajnov napad (sa Tc1)
 • D65 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana Rubinštajnov napad, glavna linija
 • D66 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana Ld3 linija uključujući Rubinštajnovu zamku
 • D67 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana Ld3 linija, Kapablankini oslobađajući manevri
 • D68 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana, klasična varijanta
 • D69 Odbijeni damin gambit, ortodoksna odbrana, klasična varijanta 13. dxe5

D70–D99 Uredi

1. d4 Sf6 2. c4 g6 sa 3. d5: Grinfeldova indijska odbrana

 • D70 Neo-Grinfeldova odbrana
 • D71 Neo-Grinfeldova odbrana, 5. cxd5
 • D72 Neo-Grinfeldova odbrana, 5. cxd5, glavna linija
 • D73 Neo-Grinfeldova odbrana, 5. Sf3
 • D74 Neo-Grinfeldova odbrana, 6. cxd5 Sxd5, 7. 0-0
 • D75 Neo-Grinfeldova odbrana, 6. cxd5 Sxd5, 7. 0-0 c5, 8. Sc3
 • D76 Neo-Grinfeldova odbrana, 6. cxd5 Sxd5, 7. 0-0 Sb6
 • D77 Neo-Grinfeldova odbrana, 6. 0-0
 • D78 Neo-Grinfeldova odbrana, 6. 0-0 c6
 • D79 Neo-Grinfeldova odbrana, 6. 0-0, glavna linija
 • D80 Grinfeldova indijska odbrana
 • D81 Grinfeldova indijska odbrana, ruska varijanta
 • D82 Grinfeldova indijska odbrana, 4. Lf4
 • D83 Grinfledov gambit
 • D84 Prihvaćeni Grinfeldov gambit
 • D85 Grinfeldova indijska odbrana, Nadanian varijanta
 • D86 Grinfeldova indijska odbrana, varijanta razmjene, klasična varijanta
 • D87 Grinfeldova indijska odbrana, varijanta razmjene, Spaski varijanta
 • D88 Grinfeldova indijska odbrana, Spaski varijanta, glavna linija, 10. cxd4, 11. cxd4
 • D89 Grinfeldova indijska odbrana, Spaski varijanta,, glavna linija, 13. Ld3
 • D90 Grinfeldova indijska odbrana, varijanta tri skakača
 • D91 Grinfeldova indijska odbrana, varijanta tri skakača
 • D92 Grinfeldova indijska odbrana, 5. Lf4
 • D93 Grinfeldova indijska odbrana sa 5. Lf4 0-0 6. e3
 • D94 Grinfeldova indijska odbrana, 5. e3
 • D95 Grinfeldova indijska odbrana, Sa 5. e3 0-0 6. Db3
 • D96 Grinfeldova indijska odbrana, ruska varijanta
 • D97 Grinfeldova indijska odbrana, ruska varijanta sa 7. e4
 • D98 Grinfeldova indijska odbrana, ruska varijanta, Smislov varijanta
 • D99 Grinfeldova indijska odbrana, ruska varijanta, Smislov varijanta, glavna linija

E – Indijske odbrane Uredi

 • 1. d4 Sf6 2. c4 e6: Indisjki sistemi sa e6 (E00–E59)
 • 1. s4 Sf6 2. c4 g6 bez 3. d5: Indisjkski sistemi sa g6 (izuzev Grinfeldove ind. odbrane) (E60–E99)

E00–E59 Uredi

1. d4 Sf6 2. c4 e6: Indisjki sistemi sa e6

 • E00 Igra daminog pješaka (uključujući Neo-indijski napad, Napad Trompovskog, Katalonsko otvaranje i ostala)
 • E01 Katalonsko otvaranje, zatvoreno
 • E02 Katalonsko otvaranje, otvoreno, 5. Da4
 • E03 Katalonsko otvaranje, otvoreno, Aljehinova varijanta
 • E04 Katalonsko otvaranje, otvoreno, 5. Sf3
 • E05 Katalonsko otvaranje, otvoreno, klasična linija
 • E06 Katalonsko otvaranje, zatvoreno, 5. Sf3
 • E07 Katalonsko otvaranje, zatvoreno, 6. Sbd7
 • E08 Katalonsko otvaranje, zatvoreno, 7. Dc2
 • E09 Katalonsko otvaranje, zatvoreno, galvna linija
 • E10 Igra daminog pješaka 3. Sf3
 • E11 Bogoljubova indijska odbrana
 • E12 Damina indijska odbrana
 • E13 Damina indijska odbrana, 4. Sc3, glavna linija
 • E14 Damina indijska odbrana, 4. e3
 • E15 Damina indijska odbrana, 4. g3
 • E16 Damina indijska odbrana, Kapablanka varijanta
 • E17 Damina indijska odbrana, 5. Lg2 Le7
 • E18 Damina indijska odbrana, stara glavna linija, 7. Sc3
 • E19 Damina indijska odbrana, stara glavna linija, 9. Dxc3
 • E20 Nimcovičeva indijska odbrana
 • E21 Nimcovičeva indijska odbrana, varijanta tri sakkača
 • E22 Nimcovičeva indijska odbrana, Spilmanova varijanta
 • E23 Nimcovičeva indijska odbrana, Spilmanova varijanta, 4. c5, 5. dxc5 Sc6
 • E24 Nimcovičeva indijska odbrana, Semišova varijanta
 • E25 Nimcovičeva indijska odbrana, Semišova varijanta, Keresova varijanta
 • E26 Nimcovičeva indijska odbrana, Semišova varijanta, 4. a3 Lxc3+ 5. bxc3 c5 6. e3
 • E27 Nimcovičeva indijska odbrana, Semišova varijanta, 5. 0-0
 • E28 Nimcovičeva indijska odbrana, Semišova varijanta, 6. e3
 • E29 Nimcovičeva indijska odbrana, Semišova varijanta, glavna linija
 • E30 Nimcovičeva indijska odbrana, Lenjingradska varijanta
 • E31 Nimcovičeva indijska odbrana, Lenjingradska varijanta, glavna linija
 • E32 Nimcovičeva indijska odbrana, klasična varijanta (4. Dc2)
 • E33 Nimcovičeva indijska odbrana, klasična varijanta, 4. Sc6
 • E34 Nimcovičeva indijska odbrana, klasična varijanta, Noa varijnta (4. d5)
 • E35 Nimcovičeva indijska odbrana, klasična varijanta, Noa varijanta, 5. cxd5 exd5
 • E36 Nimcovičeva indijska odbrana, klasična varijanta, Noa varijanta, 5. a3
 • E37 Nimcovičeva indijska odbrana, klasična varijanta, Noa varijanta, glavna linija, 7. Dc2
 • E38 Nimcovičeva indijska odbrana, klasična varijanta, 4. c5
 • E39 Nimcovičeva indijska odbrana, klasična varijanta, Pirčeva varijanta
 • E40 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3
 • E41 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3 c5
 • E41 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3 c5 5. Ld3 Sc6 6. Sf3 Lxc3+ 7. bxc3 d6, Hubner varijanta
 • E42 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3 c5, 5. Se2 (Rubinštajn)
 • E43 Nimcovičeva indijska odbrana, Fišerova varijanta
 • E44 Nimcovičeva indijska odbrana, Fišerova varijanta, 5. Se2
 • E45 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, Bronštajn (Birne) varijanta
 • E46 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3 0-0
 • E47 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3 0-0, 5. Ld3
 • E48 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3 0-0, 5. Ld3 d5
 • E49 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, Botvinikov sistem
 • E50 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3 0-0, 5. Sf3, bez d5
 • E51 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3 0-0, 5. Sf3 s5
 • E52 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, glavna linija sa b6
 • E53 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, glavna linija sa c5
 • E54 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, Gligorićev sistem sa 7. dxc4
 • E55 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, Gligorićev sistem, Bronštajnova varijanta
 • E56 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, glavna linija sa 7. Sc6
 • E57 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, glavna linija sa 8. dxc4 i 9. Lxc4 cxd4
 • E58 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, glavna linija sa 8. Lxc3
 • E59 Nimcovičeva indijska odbrana, 4. e3, glavna linija

E60–E99 Uredi

1. d4 Sf6 2. c4 g6 bez 3. d5: Indijski istemi sa f6 (osim Grinfelda)

 • E60 Kraljeva indijska odbrana
 • E61 Kraljeva indijska odbrana, 3. Sc3
 • E62 Kraljeva indijska odbrana, fijanketo varijanta
 • E63 Kraljeva indijska odbrana, fijanketo varijanta, Pano varijanta
 • E64 Kraljeva indijska odbrana, fijanketo varijanta, jugoslovenski sistem
 • E65 Kraljeva indijska odbrana, jugoslovenski sistem, 7. 0-0
 • E66 Kraljeva indijska odbrana, fijanketo varijanta, jugoslovenski Pano
 • E67 Kraljeva indijska odbrana, fijanketo varijanta, sa Sd7
 • E68 Kraljeva indijska odbrana, fijanketo varijanta, klasična varijanta, 8. e4
 • E69 Kraljeva indijska odbrana, fijanketo varijanta, klasična glavna linija
 • E70 Kraljeva indijska odbrana, 4. e4
 • E71 Kraljeva indijska odbrana, Makongov sistem (5. h3)
 • E72 Kraljeva indijska odbrana sa e4 i g3
 • E73 Kraljeva indijska odbrana, 5. Le2
 • E74 Kraljeva indijska odbrana, Averbakh, 6. c5
 • E75 Kraljeva indijska odbrana, Averbakh, glavna linija
 • E76 Kraljeva indijska odbrana, napad četiri skakača
 • E77 Kraljeva indijska odbrana, napad četiri skakača, 6. Le2
 • E78 Kraljeva indijska odbrana, napad četiri skakača, sa Le2 i Sf3
 • E79 Kraljeva indijska odbrana, napad četiri skakača glavna linija
 • E80 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta
 • E81 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta, 5. 0-0
 • E82 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta, dupli gijanketo varijanta
 • E83 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta 6. Sc6 (Pano varijanta)
 • E84 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta Pano glavna linija
 • E85 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta, ortodoksna varijanta
 • E86 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta, ortodoksna varijanta, 7. Sge2 c6
 • E87 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta, ortodoksna varijanta, 7. d5
 • E88 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta, ortodoksna varijanta, 7. d5 c6
 • E89 Kraljeva indijska odbrana, Semiš varijanta, ortodoksna varijanta glavna linija
 • E90 Kraljeva indijska odbrana, 5. Sf3
 • E91 Kraljeva indijska odbrana, 6. Le2
 • E92 Kraljeva indijska odbrana, kalsična varijanta
 • E93 Kraljeva indijska odbrana, Petrosjanov sistem, glavna linija
 • E94 Kraljeva indijska odbrana, ortodoksna varijanta
 • E95 Kraljeva indijska odbrana, ortodoksna varijanta, 7. Sbd7, 8. Te1
 • E96 Kraljeva indijska odbrana, ortodoksna varijanta, 7. Sbd7, glavna linija
 • E97 Kraljeva indijska odbrana, ortodoksna varijanta, Aronin-Tamjonov varijanta (Jugoslovenski napad / Mar del Plata varijanta)
 • E98 Kraljeva indijska odbrana, ortodoksna varijanta, Aronin-Tamjonov varijanta, 9. Se1
 • E99 Kraljeva indijska odbrana, ortodoksna varijanta, Aronin-Tamjonov varijanta, glavna linija

Statistike Uredi

Moves 1800–1900 1901–1935 1935–1998
1. e4 e5 63% 31% 15%
1. e4 ostala 23% 20% 35%
1. d4 d5 10% 28% 15%
1. d4 ostala 3% 16% 23%
1. ostala 5% 12%

Ove statistike pokazuju odmak od simetrične odbrane do asimetrične odbrane. Konkretno, kao odgovor na 1.e4, su francuska i sicilijansak odbrana i 1.d4 indijska odbrana. Takođe, naročito među jakim igračima, povećana upotreba engleske partije kod bijeloga.[1]

Reference Uredi

 1. Watson, John (1998), Secrets of modern chess strategy (Part 2: New ideas and the modern revolution), London: Gambit, p. 93