Endotoksin

(Preusmjereno sa stranice Lipopolisaharid)

Endotoksin ili lipopolisaharid (LPS), je deo spoljašnje membrane gram negativnih bakterija. Sastoji se od 3 podjedinice: lipida A, proteina jezgra (srži) i O-specifičnog polisaharidnog lanca. Za toksično dejstvo odgovoran je lipid A, koji izaziva naglu i preteranu aktivaciju odbrambenog sistema uz oslobađanje velike količine citokina (jednih od medijatora zapaljenja) što može dovesti do nastanka šoka.

Struktura

uredi

Endotoksin se sastoji iz 3 komponente: lipida A, proteina jezgra i O-specifičnog polisaharidnog lanca.

  • Lipid A je odgovoan za toksično dejstvo endotoksina. On deluje kao slobodna supstanca i u okviru lipopolisaharida (endotoksina). Izazviva naglu aktivaciju imuniteta uz lučenjea velike količine medijatora zapaljenja (npr, citokini, interleukin 1, faktor nekroze tumora-α (TNF-α) itd.). Pomenute supstance interleukin 1 i TNF-α deluju na termoregulacioni centar u hipotalamusu, gde indukuju sintezu prostaglandina E2, koji izaziva povišenje telesne temperature (zapravo centar za regulaciju telesne temperature u hipotalamusu se povećava na veću temperaturu). U okviru imunološkog odgovora na endotoksin dolazi i do aktivacije makrofaga, povećanje sinteze granulocita (vrsta belih krvnih zrnaca), degeneracije trombocita, može doći i do diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), pada krvnog pritiska itd. Ukoliko je koncentracija endotoksina velika može doći i do septičnog šoka (videti i šok). Endotoksin je najviše zastupljen u bakterijama creva (većina njih je gram negativna).
  • protein srži
  • O-specifični polisaharidni lanac ili samo O-antigen. Ovaj deo toksina je specifičan za svaku vrstu gram negativnih bakterija i na osnovi njega se endotoksini mogu identifikovati.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi