Linearni podesivi diferencijalni transformator

Linearni podesivi diferencijalni transformator[1] ili LVDT je senzor koji se koristi za detekciju malih pomeraja.

LVDT. Primarni namotaj je označen sa A, sekundarni namotaji sa B.

Sastoji se od primarnog namotaja koji se nalazi između 2 sekundarna namotaja na šupljem cilindru. Magnetsko jezgro koje se pomjera unutar cilindra obezbjeđuje promjenjivu magnetsku vezu između namotaja, što se moše prevesti u mjerenje pozicije.

Osovina povezana sa uređajem čija pozicija se mjeri je pričvršćena na pomično magnetsko jezgro. Izmjenični napon je priključen na primarni namotaj, i preko magnetskog jezgra, napon se inducira u sekundarnim namotajima.

Kad je jezgro u sredini, inducirani sekundarni naponi se poništavaju, pri pogodnoj vezi namotaja sekundara. Pri pomaku na jednu stranu, inducirani napon u jednom namotaju je veći a drugi manji.

Može se reći da je amplituda napona proporcionalna iznosu pomjeranja od ravnotežne tačke.

LiteraturaUredi

  • Robert N. Bateson, Introduction to Control System Technology, , Prentice Hall. Šablon:Page1
  1. Linearni podesivi diferencijalni transformator