Lex Acilia de intercalando

Lex Acilia de intercalando (doslovno: Acilijev zakon o interkalaciji) je zakon koji je donijela Rimska Republika godine 191. pne. Njime su tadašnji rimski svećenici (pontifices) ovlašteni da svake godine po potrebi uvode ili ukidaju interkalarni mjesec kako bi tadašnji rimski kalendar (na kome još nisu bile primjenjivane julijanske reforme) uskladili s redovnom izmjenom godišnjih doba. Vjeruje se kako je zakon ime dobio do Manius Acilius Glabrio (konzul 191. pne.)|Manijem Acilijem Glabrionom, tadašnjem rimskom konzulu.

Izvori uredi

  • A.K. Michels, XVIII: 'The Calendar of Numa and the Pre-Julian Calendar, Transactions and Proceedings of the American Philological Association,' 80 , 320-346.