Les Invalides, službeno L'Hôtel national des Invalides (sh. Nacionalni dom invalida) je kompleks zgrada u Parizu koji sadrži muzeje i spomenike, sve povezane uz vojnu historiju Francuske, kao i bolnicu i dom za ratne veterane, što je bila njegova izvorna funkcija. U kompleksu se nalaze Musée de l'Armée, vojni muzej francuske vojske, Musée des Plans-Reliefs, Musée d'Histoire Contemporaine kao i grobovi nekoliko istaknutih francuskih ratnih heroja, poput Napoleona ili Ferdinanda Focha.

Dom invalida
Les Invalides
Mjesto Francuska Pariz, Francuska
Vrijeme gradnje 1671. - 1679.
Naručitelj Louis XIV od Francuske
Arhitektonski stil barok
Arhitekti i izvođači radova
Arhitekt Libéral Bruant
Jules Hardouin Mansart

Izgradnju doma naredio je, 24. studenog 1670., kralj Louis XIV, želeći izgraditi dom i bolnicu za stare i bolesne vojnike. Kao arhitekt je unajmljen Libéral Bruant, kojemu je zbog dobi pomagao mlađi Jules Hardouin Mansart. Zgrada je izgrađena u cijelosti u baroknom stilu, a dovršena je 1679. godine. Svoju izvornu funkciju kompleks je zadržao sve do početka XX. vijeka, kada se postepeno počeo pretvarati u muzej.