Lepenac je reka koja izvire na južnim obroncima Šar planine. Teče kroz Sirinićku Župu, protiče kroz Štrpce i jugoistočnim obodom Kosovske kotline uz severnu stranu Šare do Kačanika. Odatle se reka okreće ka jugu i kroz Kačaničku klisuru između Skopske Crne Gore i Šare ulazi u republiku Makedoniju kod Đeneral Jankovića i nedaleko od Đorče Petrova kod Skoplja se uliva u Vardar. Najveća pritoka Lepenca je reka Nerodimka, odnosno njen južni kraj, pošto ona kod Uroševca pravi bifurkaciju odnosno deli se na dva kraka. Jedan (severni) krak otiče u Sitnicu, zatim u Ibar i na kraju u Crno more, dok drugi krak odlazi ka jugu i kod Kačanika se uliva u Lepenac, zatim u Vardar i na kraju u Egejsko more.