Land art

(Preusmjereno sa stranice Lend-art)

Lend–art (od engleske reči koja označava pejzažnu umetnost ) jeste jedan pravac u savremenoj umetnosti koji se razvijao u šezdesetim i sedamdesetim godinama 20. veka u Americi, kao reakcija na komercializaciju i izveštačenost u umetnosti. Ova umetnost napušta muzeje i galerije i razvija monumentalne projekte u slobodnom prostoru. Inspiracija za nastanak lend–arta je bila konceptualna umetnost i minimalizam.

Robert Smitson: Spiralni Jeti
Breze od Herman Prigana
Kurt Flekenštajn Ocean kod Miliza

Termin Uredi

U SAD je pojam „earthworks“ (zemljani radovi) upotrebljen na jednoj izložbi u Galeriji Vidžinija u Njujorku 1968. godine. U to je vreme je ova umetnost postala platforma za teoretsku i ideološku izmenu mišljenja. Ova produkcija je integrisana u pejzaž i koristi prirodne procese kao erozije i atmosferske uticaje radi stvaranja dela umetničkog karaktera.

Katekteristike dela Uredi

Dela lend- arta su po svojim dimenzijama ogromna i često su iziskivala velike radove, i ne mogu se izlagati u galerijama i muzejima jer nisu transportabilna te su se za izložbe neretko koristili materijali koji su snimljeni kao fotografije, video ili filmski snimci. Taj ko je želeo da vidi ova dela morao je da ode do njih. Ova dela se ne izlažu u parkovima i pejzažu i ona ne upotrebljavaju pejsaže kao pozadinu u koju se uklapaju već sama postaju pejsaži. Ova dela su dimenzija koje se mere i u kilometrima i Mihael Hajzer je svoje delo „Duble Negative“ radio pomoću dinamita i pomoću bagera. Umetnici lend- arta su bili sponzorisani za svoje skupe projekte od strane privatnih fondacija. U Evropskoj umetnosti lend- arta u sedamdesetim godinama on se orijentiše na ekološke osnove, te su u skladu sa shvatanjima o zaštiti prirodne okoline i mnoga dela koja se smatraju izrazima ove umetnosti u osnovi se razlikuju od dela pionira američkog lend- arta i nastaju kao dekorativni promenljivi objekti u prirodi.

Važan je uticaj prirode na umetnička dela ove umetnosti. Česte promene vremenskih prilika i promene upotrebljenog materijala utiču na umetnička dela i nastaju dinamičnost i procesi te je dokumentacija pomoću fotografija jako značajna za praćenje ovih dugotrajnih procesa.

Neki od umetnika land–arta Uredi

Vanjske veze Uredi

 
Flug Rost; Slike i instalacije transportabli lend- art