Legio XXX Ulpia Victrix

Legio trigesima Ulpia Victrix ("Trideseta pobjednička ulpijanska legija") bila je rimska legija koju je oko godine 100. formirao car Trajan kako bi sudjelovala u pohodima na Daciju. Amblemi su joj bili Neptun i Jupiter te jarac. Ulpijanska je naziv koji dolazi od Trajanovog gensa (Ulpia), a nadimak "Victrix" znači "pobjednička", i primila ga je zbog uspjeha u Daciji. Neko vrijeme je bila smještena u Daciji, a potom poslana u Germaniju, u koloniju Ulpia Traiana (današnji Xanten). Tamo je vršila garnizonske i policijske dužnosti, a neki njeni kontingenti su povremeno sudjelovali na istoku u ratovima protiv Parta i, kasnije, Sasanida. Godine 193. je podržala Septimija Severa i njegov dolazak na vlast. Od 260. do 274. je podržavala Postumovo Galsko Carstvo. Kao garnizon se održala sve do početka 5. vijeka.

Zlatnik koji je Septimije Sever izdao 193. i u kome izražava zahvalnost legiji na njenoj podršci pri dolasku na vlast

Eksterni linkoviUredi