Legio II Adiutrix

Legio secunda Adiutrix (doslovno: Druga spasilačka legija) je bila rimska legija koju je godine 70. formirao car Vespazijan od marinaca stacioniranih na brodovima Ravenske flote. Legija se u rimskim izvorima posljednji put spominje u 4. vijeku.

II Adiutrix je formirana kako bi pod Kvintom Petilijem Cerijalisom pomogla u gušenju Batavskog ustanka. Nedugo potom je poslana u Britaniju gdje je sudjelovala u gušenju brigantske pobune pod Venucijem. Pod Domicijanom, a kasnije i Trajanom, je sudjelovala u Dačkim ratovima. Hadrijan je neko vrijeme bio njen tribun. Nakon toga je ona, ili neki njeni dijelovi, sudjelovala u pohodima protiv Germana i Parta. Godine 193. je pomogla Septimiju Severu da dođe na vlast.

Eksterni linkovi

uredi