Latica je vrsta lista koji okružuje reproduktivni dio cvijeta. Latice običino imaju jarke boje i neobične oblike da bi namamili oprašivače. Skupno sve latice cvijeta zovu se krunica ili korola. Latice obično su praćene sa posebnim listovima koje se zovu sepale, koje leže ispod korole. Kada cvijet ima sepale i latice koje imaju isti izgled tada se zovu tepale.

Šematski prikaz ocvijeća (perijanta) cvijeta u prerezu.
1. cvjetište, cvjetna os (receptaculum)
2. lap (sepala)
3. krunski listići, petale
4. prašnici
5. plodni list (karpela)

Vanjski linkovi Uredi