Lakuna (filologija)

Lakuna (latinski: lacuna, množ. lacunae, od lacūna = "rov" ili "pukotina", što je deminutiv od lacus = "jezero") naziv je za prazninu u rukopisu, natpisu, tekstu, slici ili muzičkom delu. Za rukopis, tekst ili njegov deo koji sadrži praznine kaže se da je "lakunozan". U nekim se knjigama namerno ostavljaju praznine koje čitalac treba da popuni (npr. "_____ se igra s _____ u _____."), što često služi kao igra koja treba da podstakne decu da kreiraju vlastite priče.

Prva strana Bernerovog kodeksa s lakunom u Poslanici Rimljanima 1:1-4

Dejstvo atmosferskih prilika, truljenje i druga šteta koju su pretrpeli stari rukopisi i natpisi nalaze se među najčešćim uzrocima lakuna, tj. nedostajućih reči, rečenica i celih odeljaka. Palimpsesti su bili naročito podložni propadanju. Da bi se rekonstruisao izvorni tekst, mora se razmotriti sadržina teksta. U papirologiji i kritici teksta to može rezultirati iznošenjem više konkurentskih rešenja za jednu istu lakunu. Lakune se u štampanim tekstovima obično označavaju uglatim zagradama, npr. "Ova rečenica sadrži 20 reči i [...] imenica" ili "Naposletku je vojska stigla do [...] i podigla tabor."