Lakci su kavkaski narod, koji pretežno živi u Rusiji, odnosno u autonomnoj republici Dagestan, u kojoj čini 5% stanovništva, i u kojoj predstavlja šesti narod po brojnosti, posle Avara (28%), Darginaca (16%), Kumika (13%), Lezgina (12%) i Rusa (9%). Lakci su većinom islamske veroispovesti, a govore lakskim jezikom, koji spada u dagestansku grupu severnokavkaske porodice jezika.

Ukupno ih ima oko 97.000.