Lakatna kost

Lakatna kost (lat. ulna) je duga kost, koja je smještena na medijalnoj strani podlatktice, usporedno sa palčanom kosti (lat. radius).

Gray213.png

StruktureUredi

Ulna se sastoji od dva zadebljana kraja (gornji i donji) i trupa.

Gornji (proksimalni) krajUredi

Na gornjem kraju nalaze se dva izraštaja: vjenčani nastavak (lat. processus coronoideus) i lakatni vrh (grč. olecranon). Između dva izraštaja nalazi se zglobna površina za valjak ramene kosti. Na koronoidnom nastavku nalazi se urez koji sadrži zglobnu površinu za proksimalni zglob sa palčanom kosti.

TrupUredi

Trup kosti ima tri ploštine i tri ruba:

  • prednja ploština
  • medijalna ploština
  • stražnja ploština
  • prednji rub
  • stražnji rub
  • lateralni rub

Donji (distalni) krajUredi

Donji kraj kosti je ujedno i glava kosti, lat. caput ulnae. Oko glave ulne nalazi se zglobna ploština za distalni zglob sa palčanom kosti. Donja strana palčana kosti sadrži i zglob ploštinu sa zglob sa trokutastom kosti (lat. os triquetrum), te stiloidni nastavak (lat. processus styloideus)

ZgloboviUredi

Lakatna kost je uzglobljena sa:

Vidi jošUredi