Lakatna kost (lat. ulna) je duga kost, koja je smještena na medijalnoj strani podlatktice, usporedno sa palčanom kosti (lat. radius).

Strukture

uredi

Ulna se sastoji od dva zadebljana kraja (gornji i donji) i trupa.

Gornji (proksimalni) kraj

uredi

Na gornjem kraju nalaze se dva izraštaja: vjenčani nastavak (lat. processus coronoideus) i lakatni vrh (grč. olecranon). Između dva izraštaja nalazi se zglobna površina za valjak ramene kosti. Na koronoidnom nastavku nalazi se urez koji sadrži zglobnu površinu za proksimalni zglob sa palčanom kosti.

Trup kosti ima tri ploštine i tri ruba:

  • prednja ploština
  • medijalna ploština
  • stražnja ploština
  • prednji rub
  • stražnji rub
  • lateralni rub

Donji (distalni) kraj

uredi

Donji kraj kosti je ujedno i glava kosti, lat. caput ulnae. Oko glave ulne nalazi se zglobna ploština za distalni zglob sa palčanom kosti. Donja strana palčana kosti sadrži i zglob ploštinu sa zglob sa trokutastom kosti (lat. os triquetrum), te stiloidni nastavak (lat. processus styloideus)

Zglobovi

uredi

Lakatna kost je uzglobljena sa:

Vidi još

uredi