Labradorska struja

Labradorska struja je hladna struja Atlantskog okeana. Polazi iz Bafinovog zaliva duž obale poluostrva Labradora, nastajući od Bafinove struje. Kod Njufaundlenda se sastaje sa Golfskom strujom i ponire ispod njenih toplih voda. Kontakt vodenih masa različitih termičkih osobina povoljno utiče na razvoj organizama. Mali deo arktičkih voda provlači se između obale i Golfske struje stvarajuću tzv. hladni zid.

Labradorska struja
Okean Atlantski
Brzina 1—2 km/h
Salinitet 27
Temperatura –1 do 10 °C
Tip hladna astruja

Temperatura površinskog sloja vode Labradorske struje iznosi u januaru od –1 do 5°, a u julu od 2—10 °C. Brzina je 1—2 km/h, a salinitet 27‰. Labradorska struja nosi grenlandske ledene bregove.

Vidi još Uredi

Literatura Uredi

  • * Dukić D, Gavrilović Lj. (2006): Hidrologija, ZUNS, Beograd

Eksterni linkovi Uredi