Kutno ubrzanje ili kutna akceleracija (oznaka α) je vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu smjera vektora brzine s vremenom. Kutno ubrzanje je derivacija kutne brzine ω po vremenu t:

Klasična mehanika

drugi Newtonov zakon
povijest klasične mehanike
kronologija klasične mehanike
Vektor kutne brzine ω i radijvektor r.

odnosno druga je derivacija kuta φ po vremenu:

U Međunarodnom sustavu je mjerna jedinica za kutno ubrzanje radijan u sekundi na kvadrat (rad/s2). [1]

Kutna brzina uredi

Glavni članak: Kutna brzina

Kutna brzina ili rotacijska brzina (oznaka ω) je brzina promjene kuta pri kružnom gibanju ili vrtnji (rotaciji) u jedinici vremena (obično sekunda). Promatra se kut za koji se tijelo (ili kakav drugi objekt) zakrene prilikom vrtnje (rotacije) ili kut za koji se kod kružnog gibanja zakrene polumjer kružnice koji "prati" točku koja kruži. Jednaka je za sve točke čvrstoga tijela koje se vrti. Iznos kutne brzine dan je jednadžbom:

 

gdje je: φ - kut koji se mijenja u vremenu t (kut zakreta), dok je ω kutna brzina. (Jednadžba je analogna jednadžbi za iznos brzine kod gibanja po proizvoljnoj putanji.)

SI mjerna jedinica za kutnu brzinu je radijan u sekundi (rad/s).

Za kutnu brzinu se u tehnici vrlo često koriste broj okretaja u minuti   [o/min]. Veza između broja okretaja u minuti s kutnom brzinom je sljedeća:

 

Izvori uredi

  1. kutna akceleracija, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.