Za mjesto sa sličnim imenom u Poljskoj v. Kurów

Kurow je grad u dolini Waitaki na Južnom otoku Novog Zelanda. Nalazi se u regiji Otago, 55 kilometara u unutrašnjosti od Oamarua. Kurow se nalazi blizu nekoliko velikih hidroelektrana.

NZ-Kurow.png

Primjeri pre-evropskih maorskih pećinskih slika se mogu naći nekoliko kilometara od Kurowa, blizu malog naselja zvanog Duntroon.

Porijeklo imena je predmet manje kontroverze. Lokalni Maori te većina lokalnih stanovnika tvrdi da je ono anglicizirano ime obližnjeg brežuljka Te Kahurau, ali neki od potomaka evropskih naseljenika (pogotovo poljskog porijekla) misle da je nazvan po gradu Kurów u Poljskoj. Potonja teza nije najšire prihvaćena, jer nema nekih većih dokaza o postojanju poljske zajednice u ranoj historiji grada.

Zemljište oko Kurowa uključuje voćnjake, kao i vinograde gdje se na vapnenačkom tlu uzgaja Pinot Noir.