Kurigalzu je ime najmanje dvojice vladara iz kasitske dinastije u Babiloniji. Vladali su u 14. vijeku pne. Jedan od njih je osnovao novi glavni grad po imenu Dur-Kurigalzu. Ime znači 'Pastir Kasita (ili naroda)".