Kunama je naziv za jednu od najmanjih etničkih skupina u Eritreji. Njeni pripadnici žive u regiji Gash-Barka.

Karta kunamske domovine