Karta kunamske domovine

Kunama je naziv za jednu od najmanjih etničkih skupina u Eritreji. Njeni pripadnici žive u regiji Gash-Barka.