Kulturni pluralizam

Za ostale upotrebe, v. Pluralizam.

Kulturni pluralizam je izraz kojim se opisuje postojanje manjinskih zajednica u okviru neke države ili šire zajednice, a koje se od strane većinske zajednice toleriraju, odnosno smatraju njenim sastavnim dijelom.

V. također

uredi