Kukasta kost

Kukasta kost (lat. os hamatum) je kost koja se nalazi u distalnom redu kosti pešća, smještena najmedijalnije.

Gornja ploština uzglobljena je sa polumjesečastom kosti, a donja sa 4. i 5. kosti zapešća. Medijalna ploština sadrži zglobnu polštinu za zglob sa trokutastom kosti, a lateralna za zglob sa glavičastom kosti.

Dorzalna strana kosti služi kao hvatište zglobnih sveza, dok se na palmarnoj strani nalazi kukasti izraštaj (lat. hamulus ossis hamati).

Vidi jošUredi