Kruševo Brdo

Kruševo Brdo je naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini, centralna (Bosna), Republika Srpska, općina Kotor Varoš.[1]

GeografijaUredi

 • Geografske koordinate

– U decimalmalnim stepenima (WGS84) Kruševo brdo Koordinate UTM: YK12 Latitude: 44,417 Dužina: 17,665

– U stupnjevima minuta i sekundi (WGS84) Latitude: 44 25 '03' Dužina: 17 39 '

Ovo naselje se nalazi na samom početku doline rijeke Vrbanje. Raspršeno je na sjeveroistočnim obroncima planine Kruševo Brdo (1.178 m) i jugozapadnim padinama Milanovog Brda (1.022 m). Ova dolina se širi duž Vrbanje do samog njenog ušća u Vrbas (Banja Luka).[2][3][4]

Kruševo Brdo se sastoji od mnogih zaselaka koji su razbacani na padinama Kruševa Brda i Milanovog Brda, koja su dijelovi Vlašićkog masiva. Na padinama Milanova Brda su: Trifunovići, Jankovići, Novakovići i Gavranovići (desna obala Vrbanja), te Potok, Pavlovići, Panići i Čudnić na lijevoj strani. Centralni zaslak je Čudnić (612 m) na ušću istoimenog vodotoka, ispod Arapova Brijega (928 m). Svi lokalni putevi spuštaju u ovo mjesto. U zaseoku Čudnić je ušće dvije rijeke: Bobovica i Čudnić. Iznad Panića (na platou Ravnog Omara, 1000 m) teče Ilomska.[5]

Udaljenost okolnih lokaliteta iz središnjeg mjesta (zaselak Čudnić):

 • Bobovice (2.6 km)
 • Gelići (3.5 km)
 • Gradina (2.4 km)
 • Jankovići (2.6 km)
 • Javorje (0,2 km)
 • Mali Brić (5.2 km)
 • Novakovići (3.3 km)
 • Pavlovići (5.2 km)
 • Petrovići (5 km)
 • Pilipovina (4.8 km)
 • Potok (5.4 km)
 • Veliki Bric (4.4 km)

[6]

 • Mjesta u blizini Kruševa brda

Struzic - Aleksin potok - Americka strana - Arapov brijeg - Babanovac - Bagici - Balabanovac - Barnice - Baturovac - Bijeda - Bijelo Bučje - Bile vode - Biljeg - Bilska kosa - Biser Glavica

 • Satelitski pogled na Kruševo brdo

KML Izvoz za Google Earth Google Maps pogled na Kruševo brdo Google linkovi za Kruševo brdo[7]

Kruševo Brdo je administrativno podijeljena na Kruševo Brdo I i Kruševo Brdo II. Prema posljednjem popisu stanovništva u bivšoj Jugoslaviji, u oba dijela bilo je ukupno 793 osoba.[8][9]

IstorijaUredi

Arheološke evidencije potvrdile su postojanje rimskog naselja u obližnjim Šipragama (3.5. stoljeće), dok je sedreni stećci svjedoče o starobosanskim (bogumilskim) naseobinama u dvanaestom stoljeću.[10][11]

U sedmom stoljeću, na ovo područje doseljavaju i Južni Slaveni koji se miješaju sa domorocima do današnjih dana. Autohtoni žvalj ( "Dobri Bošnjani"), u Šipraškom kraju bio je u većini. Prva bosanska država je osnovana u 10. stoljeću.

U srednjem vijeku, Kruševo Brdo je pripadao staroj državi Bosni, pokrajina Donji Kraji, a nakon toga je okupirana od strane Osmanlija (1519.), 56 godina nakon pada Bosne (1463.)[12]

Austro-Ugarska monarhija okupira dolinu Vrbanje 1878. (prema sporazumu „velikih sila“) i ostaje pojave Kraljevine SHS pa prve Jugoslavije (19291941.).

U Drugom svjetskom ratu, Kruševo brdo je bilo snažno četničko uporište. Posljednja grupa lokalnih četnika je likvidirana tek nekoliko godina nakon rata (lokalitet Divič). U procesu obnove državnosti Bosne i Hercegovine, nakon 1. Zasjedanja ZAVNOBiH-a (Mrkonjić Grad, 25. novembra 1943. i 2. Zasjedanja AVNOJ-a (Jajce, 29. novembra 1943.), Kruševo Brdo ulazi u sastav SR BiH, u okviru FNRJ, a zatim SFRJ. Nakon Referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine (1. marta 1992., dio je (međunarodno priznate) države Republike Bosne i Hercegovine. Po Dejtonskom sporazumu (1995.) ostaje u manjem entitetu (Republika Srpska). Samo manji dio nekadašnje teritorije Kruševa Brda je u drugom Entitetu.

LitraturaUredi

 1. https://www.google.ba/search?hl=bs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1087&bih=513&q=kru%C5%A1evo+brdo&oq=kru%C5%A1evo+brdo&gs_l=img.12...0.0.0.5661.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..51.img..0.0.0.nsI7NGbf9cQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ytgg6JeCmAXktM%253A%3BHuLD4NYYQ4tJkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tageo.com%252Fget_map.php%253Flat%253D44.417%2526long%253D17.665%2526name%253DKrusevo%252520brdo%2526tag%253D1%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tageo.com%252Findex-e-bk-v-02-d-m125632.htm%3B600%3B600
 2. Vojnogeografski institut, Ed. (1955): Travnik (List karte 1: 100.000, Izohipse na 20 m). Vojnogeografski institut, Beograd.
 3. Spahić M. et al. (2000): Bosna i Hercegovina (1: 250.000). Izdavačko preduzeće "Sejtarija", Sarajevo.
 4. kartabih
 5. http://travelingluck.com/Europe/Bosnia+and+Herzegovina/Republika+Srpska/_3197070_Kru%C5%A1evo+Brdo.html#.U-8-jWNkk1Q
 6. http://travelingluck.com/Europe/Bosnia+and+Herzegovina/Republika+Srpska/_3197070_Kru%C5%A1evo+Brdo.html#.U-8-jWNkk1Q
 7. http://www.tageo.com/index-e-BK-V-02-d-m125632.htm
 8. sh: Kruševo Brdo I
 9. sh: Kruševo Brdo II
 10. Radimsky V. (1892): Ostanci rimskih krvni pritisak u Šipragi i Podbrgju, za tim starobosanski stećaka u Šipragi i uz Vrbanju u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, godina IV, Knjiga I:. 75-80
 11. Richter E. (1905): II. Historička i politička geografija. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Godina XVI, Knjiga 1:. 275-321
 12. Malcolm N. (1996): Bosnia: A Short History. New, Updating Edition, New York University Press, ISBN 0.814.755.615.

Vidi jošUredi