Kriva reka (pritok Pčinje)

(Preusmjereno sa stranice Kriva Reka (Makedonija))

Kriva reka je najveći pritoka rijeke Pčinje u Makedoniji, i najznačajnija rijeka na sjeveroistoku Makedonije duga 75 km, sa površinom sliva 1002 km².

Kriva reka
Kriva Reka river flowing through Kriva palanka.JPG
Lokacija
Države Severna Makedonija
Hidrografija
Izvor
  – aps. visina
Оsogovske planine
1932 m
Ušće
  – aps. visina
Klečevce
m
Dužina75 km
Pritoke
Hidrologija
Protok
  – srednji

14 m³/s
Sliv
  – površina

1002 km²
Ulijeva se uPčinju

Geografske karakteristikeUredi

  • Kriva reka izvire na sjeveroistočnim padinama Osogovskih planina ispod Carevog vrha (2085 m.), na nadmorskoj visini od 1932 m., a uvire u rijeku Pčinju ima kod sela Klečevce na nadmorskoj visini od 294 m. Od izvora do prve pritoke Kiseličke reke (oko 18 km od izvora), rijeka teče na sjeverozapad, a zatim naglo skreće na jugozapad.
  • Estuarij Krive reke je kompozitni; smjenjuju se klisure (Židilovska-Palanačka, Psačka, Markova i Vakufska) sa erozivnim proširenjima (Uzemsko, Trnovečko, Sredorečko) i kotlinama (Slaviška, Kumanovska). Do sela Opila, korito rijeke je usječeno u kristalične stijene, a nizvodno od sela Beljakovce uglavnom prolazi kroz tercijarne vulkanske stijene. Od sela Beljakovce do uvira teče kroz eocenske sedimente (pješčanike, pločaste stijene).
  • Sliv Krive reke je karakterističan po vrlo slaboj pošumljenosti, naročito u svojem zapadnom (paleovulkanskom) dijelu, kao i na južnim padinama planina German i Bilino. Goli estuarij rijeke, uvjetuje značajan gubitak oborinskih voda, zbog visoke poroznosti tla i promjenjivog vodotoka u toku godine. U cilju povećanja količine vode i smanjenja erozivnosti tla, u drugoj polovini XX st. vršena su izvjesna pošumljavanja, ali na nedovoljno velikoj površini, i bez potrebne dinamike, zbog toga su izostali i rezultati.
 
Sliv Krive Reke
  • Kriva reka pripada egejskom riječnom slivu.
  • Kriva reka ima razvijenu hidrografsku mrežu, koju tvore preko 600 stalnih i povremenih vodotoka ukupne dužine od oko 1400 km. Od njih je 14 duže od 10 km, a njih 11 su izravne pritoke Krive reke, a to su; Kiselička reka, Gaberska reka, Raška reka, Rankovečka reka, Vetunička reka, Drzava (ili Ruđinska država) i Živuša, kao desne pritoke i Duračka reka, Kratovska reka, Povišnica i Vrlej, kao lijeve pritoke.
  • Od uvira do izvora Kriva Reka prolazi pored slijedećih naselja; Klečevce, Dovezence, Beljakovce, Konjuh, Šopsko Rudare, Dimonce, Vakuf, Kratovo, Ketenovo, Krilatica, Opila, Psača, Konopnica, Martinica, Kriva Palanka, Krklja i Kostur.

IzvoriUredi

  • Kvalitet na površinskite vodi vo slivot na Kriva reka, O. Dimitrovska, I.Milevski, Bilten za fizička geografija, Skopje, 2005.