Kritolaj iz Megalopolisa

Kritolaj (Critolaus, Kritólaos Κριτόλαος) iz Megalopolisa (? - 146. pne.?) bio je starogrčki vojskovođa, poznat kao posljednji strategos Ahajskog saveza. U proljeće 146. pne. je na njegov poticaj Ahajski savez pokrenuo rat protiv Rimske Republike. Rimske snage pod Lucijem Mumijem su iste godine porazile ahajsku vojsku u bitci kod Korinta, nakon čega je razoren Korint, razvrgnut Ahajski savez, a cijela Grčka postala rimskom provincijom. Neki antički izvori navode da je Kritolaj nakon toga izvršio samoubistvo.

Prethodi:
Diej iz Megalopolisa
Strategos Ahajskog saveza
147. pne.146. pne.
Slijedi:
razvrgnuo Lucije Mumije