Kristalografija

Kristalografija je nauka koja se bavi kristalima, njihovim nastankom i njihovim strukturama. Kristalografija se presijeca sa drugim prirodnim naukama, kao što je mineralogija i nauka materijala, hemija i fizika.

Kristalografija je u drugim matematičko-prirodnim naukama sinonim za analizu kristalnih struktura.

Kristalografija sadrži sledeće teme:

  • forme kristala
  • morfoligija kristala
  • stereografske projekcije kristalni funkcija
  • jednačine zona
  • vrste rasta kristala
  • principi simetrija
  • 14 Brave-taraba (od monoklinog-ortorombskog sistema)
  • 32 tačne-grupe
  • prostorne grupe
  • rentgenografske analize kristala

Istorija kristalografije uredi

Stereografska projekcija uredi

Uz pomoć stereografske projekcije je moguće pronaći sve simetrije jednog trodimenzionalnog tijela.

Vidi još uredi

Literatura uredi