Kriminalistika je nauka koja se bavi proučavanjem, usavršavanjem i primjenom onih naučnih metoda kao i sredstava koja su najpogodnija za otkrivanje, krivičnih djela, pronalaženje počinilaca krivičnih djela, obezbjeđivanje dokaza, fiksiranje dokaza. Kriminalistika ima takođe i zadatak sprečavanje učinjenja krivičnih djela.

Kriminalistika se dijeli na tri velike grane:

Kriminalističke tehnike

uredi

Podjela kriminalističkih tehnika: