Kriminalistička tehnika

Kriminalistička tehnika je deo kriminalistike koji se bavi prvenstveno prikupljanjem materijalnih tragova i fiksiranjem istih. U osnovi ona se deli na : kriminalističko tehničku registraciju lica (sadašnji AFIS), kontra diverzionu tehniku, operativnu tehniku i istražnu tehniku.