Kredeove kapi

Kredeove kapi predstavljaju vodeni rastvor srebro-nitrata namenjen za oftalmološku primenu. Kapi nose ime po nemačkom ginekologu Kredeu, koji je 80-ih godina 19. veka prvi put uspešno pokazao efikasnost 2% rastvora srebro-nitrata u profilaksi razvitka oftalmije neonatorum kod novorođenih beba. Nosilac aktivnosti rastvora jeste srebrov jon (Ag+), koji deluje antiseptično i pokazuje aktivnost protiv najčešćeg uzročnika neonatalnog konjunktivitisa (Neisseria gonorrhoeae). Kredeove kapi su u koncentraciji od 1% dugo rutinski korišćene sve do otkrića i šire primene antibiotika (penicilina, kasnije tetraciklina i makrolida). Usled činjenice da mogu izazvati hemijski konjunktivitis kao i da ne pokazuju efikasnost u prevenciji neonatalnog konjunktivitisa izazvanog hlamidijom, profilaktička primena Kredeovih kapi se više ne preporučuje (umesto njih, preporučuje se lokalna primena eritromicina ili tetraciklina).[1]

ReferenceUredi

  1. Wells BG, DiPiro JT, Schwinghammer TL, DiPiro CV. Pharmacotherapy Handbook. 7th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2009.