Za geološku periodu pogledajte kreda (perioda)

Kreda je meki, beli, porozan oblik krečnjaka koji se sastoji od minerala kalcita. Takođe je i sedimentna stena. Relativno je otporna na eroziju.

Francuske krede koje se koriste u školama

Vidi još

uredi

.