Kraljica Ahmose

kraljica
Aahmes na hijeroglifima
iaHmsO34

Kraljica Ahmose bila je velika kraljevska supruga Thutmosea I, odnosno majka buduće kraljice-faraona Hatshepsut. Ahmose je bila unuka kraljice Ahmose-Nefertari i Amenhotepa I od Egipta. Njena kći Hatshepsut se smatra jednom od najvećih egipatskih faraona.

Izvori

uredi
  • Grajetzki, Wolfram (2005) Ancient Egyptian Queens – a hieroglyphic dictionary


  Značajni stari Egipćani  
Vladari starog carstva: Narmer | Menes | Džoser | Sneferu | Khufu | Khafra | Menkaura | Pepi II
Vladari srednjeg carstva: Mentuhotep II | Mentuhotep IV | Senusret III | Amenemhat III | Sobekneferu
Vladari novog carstva: Hatšepsuta | Tutmos III | Amenhotep III | Akhenaton | Tutankamon | Ramzes I | Ramzes II
Ostali vladari: Psametikus I | Šošenk I | Piankhi (Pije) | Taharka | Ptolemi I | Kleopatra VII
Supruzi i supruge vladara: Tetišeri | Ahmos-Nefertari | Ahmos | Tije | Nefertiti | Ankesenpaten | Nefertari | Marko Antonije
Dvorski zvaničnici: Imhotep | Veni | Ahmos, sin Ebane | Ineni | Senemut | Ija | Maja | Juni | Maneto | Potinus