Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pešak
šahovski simbol kraljice

Kraljica ili dama je najmoćnija figura u šahu. Svaki igrač počinje partiju sa po jednom kraljicom, postavljenom pored kralja. Početnici često slučajno zamene mesta kralju i kraljici, pa se stoga pamti da "kraljica ide na svoju boju". Bela kraljice polazi sa belog polja, a crna kraljica sa crnog. U algebarskoj notaciji, bela kraljica polazi sa polja d1 a crna sa d8.

Kada je šah služio kao ratna igra za planiranje bitaka, kraljica je predstavljala kraljeve najiskusnije i najsposobnije snage, a ne njegovu suprugu. U mnogim slučajevima je ovo bila njegova lična garda.

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h

Kraljica se može pomerati u pravoj liniji vertikalno, horizontalno ili dijagonalno, za bilo koliko slobodnih polja, kao što je prikazano na slici. NJena pokretljivost bi se mogla opisati kao kombinacija pokretljivosti topa i lovca. Kao i većina drugih figura, kraljica jede druge figure tako što se postavi na polje koje je do tada zauzimala pojedena figura.

Obično se smatra da je kraljica malo moćnija od topa i lovca, a malo slabija od dva topa. Kako je kraljica najvrednija figura, gotovo uvek je loš potez da se menja kraljica za bilo koju figuru osim neprijateljske kraljice, osim ukoliko ovo vodi ka poziciji kada bi neprijateljski kralj mogao biti matiran (damin gambit).

Kraljica je najmoćnija kada je tabla otvorena, kada neprijateljski kralj nije dobro branjen, ili kada postoje nebranjene figure na neprijateljevoj strani.

Početnici često kraljicu stavljaju u akciju što je pre moguće, u nadi da će upasti na neprijateljevu stranu, uzeti mu više figura, a možda ga i matirati. Iako je efikasna protiv početnika, ova strategija je loša protiv iskusnih igrača. Ako ostale figure nisu otvorene, kraljičin napad se može lako odbiti. Štaviše, pošto je kraljica suviše vredna da bi se menjala za bilo koju figuru, branilac često može da dođe u prednost tako što će napadati izloženu kraljicu i terati je na povlačenje.

Izmena kraljica se često označava kao početak završnice. Nakon što su izmenjene kraljice i još nekoliko figura, moguće je da se kraljevi aktivnije uključe u igru, a fokus partije se prebacuje na borbu da se napreduje pešacima, do kraja table, kako bi se eventualno pribavila nova kraljica. Međutim, nije neophodno prethodno izgubiti kraljicu da bi se dobila nova. Stoga je teoretski moguće, iako neverovatno, da jedan igrač u jednom trenutku poseduje devet kraljica.