Kraljevi Izraela

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

V. također Hosea, koji ima isto ime na biblijskom hebrejskom.

Hosea, Hošea ili Osija ("spasenje") bio je posljednji kralj Izraela i sin Elaha. William F. Albright mu je vladavinu datirao u period 732. pne.-721. pne., dok E. R. Thiele navodi period 732. pne.-722. pne.

Hosea se prema biblijskim izvještajima urotio protiv izraelskog kralja Pekaha te ga ubio, da bi potom Izrael napali Asirci pod Šalmanasarom V i prisilili Hoseu da plaća danak.

Hosea je s vremenom odlučio prestati plaćati danak, te se uzdao da će mu pomoći "So, kralj Egipta" (za kojeg neki egiptolozi vjeruju da je to bio faraon Tefnakht, odnosno Osorkon IV. Pomoć, međutim, nije došla te je Šalmanasar pozvao Hoseu kod sebe da mu objasni zašto nema danka, te ga potom zarobio. Potom je asirska vojska došla u Samariju i osvojila je nakon opsade od tri godine. Kada je Šalmanasar umro, vojska se povukla da bi osigurala nasljedstvo Sargona II. Samarija se ponovno pobunila, pa su se Asirci vratili i ovaj put raselili Izraelce iza Eufrata, a na njihova imanja doveli koloniste iz Babilona. Što se tada dogodilo s Hoseom, nije poznato.


Kralj Hosea
Prethodi:
Pekah
Kralj Izraela
732. pne. – 722. pbne.
Osvajanje od
Šalmanasara V
od Asirije