Početna pozicija
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Početna pozicija belog i crnog kralja na šahovskoj tabli.
šahovski simbol kralja
Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pešak

Kralj (♔♚) je najvažnija figura u šahu. Cilj igre je ugroziti tuđeg kralja - kada je kralj napadnut, i ne može da pobegne, ta situacija se zove šah-mat, i igrač čiji je kralj napadnut je izgubio partiju. U konvencionalnoj partiji šaha, oba igrača započinju igru sa svojim kraljevima postavljenim na sredini (zdesna), (između kraljice i kraljevog lovca). U algebarskoj notaciji, beli kralj počinje sa pozicije e1 a crni kralj sa pozicije e8. Nemogu da se igraju druge figure dok je u šahu(samo on sme da se pomera) ako nema nigde da se pomeri dobija se šah-mat. Kraljeva u za sve vreme trajanja partije na šahovskoj tabli ima dva - jedan beli i jedan crni. I ono najvaznije kralj ne može da matira kralja.


Kretanje kralja
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Dozvoljena polja za belog kralja i za crnog kralja (polja na koja smeju da stupe u narednom potezu).

Kretanje

Kralj može da se pomera za po jedno polje u svim pravcima (horizontalno, vertikalno i dijagonalno). Izuzetak je da ne sme da se pomeri na polje koje je napadnuto neprijateljskom figurom (jer ga ovo stavlja u šah poziciju). Kao i kod većine ostalih figura, kralj jede drugu figuru tako što se postavi na polje koje je do tada zauzimala dotična figura. Takođe, zajedno sa topom, kralj može da izvede poseban pokret, nazvan rokada.

Primer za šah
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Na potezu je crni, čijeg kralja napada bela kraljica po dijagonali, pa je "u šahu". Crni se može zaštititi na tri načina: pomeranjem kralja na neko od označenih polja; može da se zaštiti pešakom sa e7 na e5, ili lovcem sa f6 na e5, čime se prekida linija vatre; ili uzeti napadačku figuru (belu kraljicu na g3) sopstvenom kraljicom koja se nalazi na polju b3. A da je bela kraljica (umesto na g3) na polju b8, bio bi to šah-mat (crni ne bi imao ni jedan od tri pomenuta načina odbrane).

Šah i šah-mat

Glavni članci: Šah (šah) i Šah-mat

Ako jedan igrač napadne protivničkog kralja, kaže se da je kralj u šahu, i napadnuti igrač u sledećem potezu mora da zaštiti kralja, tako što će ga ukloniti iz opasne situacije. Postoje tri moguća načina da se kralj izvede iz šaha:

  • Pomeriti kralja na neko polje koje nije pod napadom
  • Uzeti figuru koja napada
  • Ili ga odbraniti nekom od figura

Ako nijedan od ova tri načina nije moguć, kralj je doživeo šah-mat i igrač čiji je to kralj je izgubio partiju.

Primer za pat (1)
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Na potezu je beli.
Primer za pat (2)
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Da bi odbranio svog pešaka, beli je odiigrao 1. Ke6. Međutim, pošto crni kralj nije direktno napadnut, a crni nema mogućnost bilo kog legalnog poteza, nastupio je pat.

Pat

Glavni članak: Pat (šah)

Pat pozicija nastaje pod određenim okolnostima:

  • Kralj nije direktno napadut
  • Igrač koji je na potezu ne može igrati bilo kojom drugom figurom
  • Svi validni potezi koje igrač koji je na potezu može da povuče bi doveli njegovog kralja u šah poziciju

Ako se ova pat pozicija dogodi, igra se završava nerešenim ishodom. Igrač koji ima vrlo malo (ili nimalo) šanse da pobedi će često pokušati da se stavi u pat poziciju kako bi izbegao poraz.

Uloga u igri

 
Kralj načinjen od stakla.

U otvaranju ili sredini igre, kralj će retko igrati aktivnu ulogu u razvijanju ofanzivnih ili defanzivnih pozicija. Igrač obično pokušava da zaštiti kralja na ivici table, iza svojih pešaka. U završnici, međutim, kralj izlazi iz skrovišta i igra aktivnu ulogu kao ofanzivna figura, i takođe se koristi da pomogne napredovanje preostalih pešaka.

Teško je proceniti relativnu vrednost kralja u odnosu na ostale figure, jer ne može biti pojeden ili zamenjen. U ovom smislu, njegova vrednost je beskonačna. Ali ako se procenjuje kraljeva korisnost kao ofanzivne figure u završnici partije, često se smatra da je malo jači od lovca ili konja -- Lasker mu je u delu Lasker's Chess Primer dodelio vrednost skakača i pešaka.