Kršćanski cionizam

Kršćanski cionizam u historijskom i najširem smislu podrazumijeva potporu raznih kršćanskih denominacija ideji jevrejske države. Korijeni ovog pokreta nikli su u Ujedinjenom Kraljevstvu 19. vijeka među britanskim puritancima, iako je izvorni cionizam bio sekularne naravi kao i brojni drugi nacionalistički pokreti. U ovo doba cionistička ideologija imala je više pristaša među kršćanima nego Jevrejima. Početkom 20. vijeka kršćanski cionizam postaje rasprostranjen kod dispenzacionalističkog pokreta u Sjedinjenim Američkim Državama, mahom kod evangeličkih fundamentalista, a novu dimenziju dobio je nakon stvaranja Izraela 1948. i osobito Šestodnevnog rata 1967. kada se počinje manifestirati u obliku bezuvjetne podrške politici Izraela. Prema radikalnim protestantskim shvaćanjima, stvaranje Izraela predstavlja ostvarenje biblijskog proročanstva i uvod je u Isusov drugi dolazak.

LiteraturaUredi