Kršćanska zastava

Kršćanska zastava je zastava dizajnirana da predstavlja cijeli kršćanski svijet. Zastava je bijele boje, dok se u gornjem lijevom uglu nalazi plavo polje (kraljevska boja) koje simbolizira Isusa Krista kao Kralja Kraljeva. Na plavom polju se nalazi crveni krst simbol Isusove krvi prolivene na Kalvariji. Zastava je prvi put korištena 26. septembra 1897. godine u Brighton kapeli u Brooklynu, New York, SAD. Zastava kao ova danas su dizajnirali 1907. godine Charles C. Overton i Ralph Diffendorfer.

Kršćanska zastava

Neke (organizirane) crkve ne koriste zvanično ovu zastavu.

Povezano uredi