Kršćanska adventistička crkva u Baranji

Kršćanska adventistička crkva u Baranji ima mjesne crkve u Belom Manastiru, Dardi, Dražu, Lugu i Topolju. Za širenje adventističke crkve po Baranji zaslužni su vjernici iz mjesne crkve Osijek, koji su nesebično radili 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća po baranjskim mjestima.

Beli ManastirUredi

U Belom Manastiru Adventistička crkva prvi je put registrovana 1948. godine kod tadašnjih organa vlasti sa sjedištem u današnjoj Ulici Vladana Desnice broj 53 (tada Ulica V. S. Karadžića, poznatija kao Srpska ulica). Dotada su se vjernici sastajali po kućama ili povremeno odlazili u mjesne crkve Draž ili Osijek. Prva vjernica, koja je zapisana u crkvenoj knjizi mjesne crkve u Belom Manastiru, bila je Ana Takač, koja je krštena 1. VII. 1933. godine u Osijeku.

Od 1966. godine mjesna se crkva nalazi u današnjoj Ulici svetog Martina (tada Ulica Borisa Kidriča), uz objekt "Elektroslavonije". Kasnije joj je pridodan i stan za pastora. Mjesna crkva broji oko 50 vjernika i ima oko 10-15 stalnih posjetilaca na bogoslužjima i seminarima. Od osnivanja mjesne crkve pa do danas kroz crkvu, a što je zabilježeno u crkvenoj knjizi, prošlo je i zapisano oko 130 imena vjernika. Među mnogim pastorima koji su radili i djelovali u mjesnoj crkvi Beli Manastir i u baranjskom okrugu najviše se spominje brat Ivan Halužan sa suprugom Mirjanom.

U belomanastirskoj kino-dvorani održan je u subotu 7. VII. 2001. sabor adventističkih vjernika iz istočne Slavonije i Baranje, na kome je bilo oko 200 vjernika.

Na lokalnom Radiju Baranja adventisti imaju svake nedjelje emisiju Misli iz Biblije, a na lokalnom Radiju Banska kosa svakod ponedjeljka emisiju Glas nade.

DardaUredi

U Dardi se 70-ih godina 20. stoljeća oformila grupa vjernika, koja se 30. IX. 1980. godine izdvojila iz mjesne crkve Beli Manastir i osnovala novu mjesnu crkvu u Dardi. Godine 1991. zbog rata prestaje rad te mjesne crkve, a obnavlja se krajem 2008. godine.

DražUredi

Mjesna adventistička crkva u Dražu osnovana je 1922. godine. Osamdeseta godišnjica osnivanja obilježena je svečanim bogoslužjem u subotu 14. IX. 2002, na kome se okupilo preko 400 vjernika iz Baranje, Slavonije, ostalih dijelova Hrvatske, Vojvodine, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja.

Poveznice i izvoriUredi