Pod kovanjem novca podrazumijeva se proces proizvodnje komada tvrdog materijala, najčešće metala, koji se kasnije koriste kao valuta.