Otvori glavni meni

Kosovsko-metohijske brigade NOVJ

Borci 1. kosovsko - metohijske brigade u okolini Struge u leto 1944.
Borci čete 1. Makedonsko-kosovske brigade na Karaormanu, maja 1944.

Tokom Narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, od 1941. do 1945. godine u okviru Narodnooslobodilačke vojske Juguoslavije formirano je ukupno 8 brigada na području Kosova i Metohije.

Budući da su Kosovo i Metohija tokom rata bili pod okupacijom italijanske marionetske Kraljevine Albanije, Narodnooslobodilački pokret Jugoslavije nije imao masovnu podršku od strane lokalnog albanskog stanovništva veći deo rata. Zbog toga su sve kosovsko-metohijske brigade formirane tek pred konačno oslobođenje ovog regiona krajem 1944. godine.

Pre toga je kod Ohrida 1943. formirana Prva makedonsko-kosovska proleterska brigada.

Spisak kosovsko-metohijskih brigadaUredi

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.