Kosovsko-metohijske brigade NOVJ

Tokom Narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, od 1941. do 1945. godine u okviru Narodnooslobodilačke vojske Juguoslavije formirano je ukupno 8 brigada na području Kosova i Metohije.

Borci 1. kosovsko - metohijske brigade u okolini Struge u leto 1944.
Borci čete 1. Makedonsko-kosovske brigade na Karaormanu, maja 1944.

Budući da su Kosovo i Metohija tokom rata bili pod okupacijom italijanske marionetske Kraljevine Albanije, Narodnooslobodilački pokret Jugoslavije nije imao masovnu podršku od strane lokalnog albanskog stanovništva veći deo rata. Zbog toga su sve kosovsko-metohijske brigade formirane tek pred konačno oslobođenje ovog regiona krajem 1944. godine.

Pre toga je kod Ohrida 1943. formirana Prva makedonsko-kosovska proleterska brigada.

Spisak kosovsko-metohijskih brigadaUredi

naziv datum formiranja mesto formiranja odlikovanja
Prva kosovsko-metohijska brigada 24. jun 1944. Zbaždi, kod Struge
Druga kosovsko-metohijska brigada 9. septembar 1944. Ljiljanci, kod Bujanovca
Treća kosovsko-metohijska brigada 16. septembar 1944. okolina Vranja
Četvrta kosovsko-metohijska brigada 13. oktobar 1944. Kruma, Albanija
Peta kosovsko-metohijska brigada 24. septembar 1944. Tulari, kod Medveđe
Šesta kosovsko-metohijska brigada 13. decembar 1944. Kosovska Mitrovica
Sedma kosovsko-metohijska brigada decembar 1944. Đakovica
Osma kosovsko-metohijska brigada 20. decembar 1944. Istok, kod Peći

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.