Kosovska verifikaciona misija

Kosovska verifikaciona misija (KVM) je osnovana 1998. kao organ Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju sastavljen od velike grupe nenaoružanih mirovnih posmatrača.

Povod za formiranje ove misije bili su ratni sukobi koji su se odvijali na Kosovu između policije Republike Srbije i Vojske Jugoslavije sa jedne i pripadnika OVK sa druge strane. KVM je nastala nakon potpisivanja sporazuma Holbruk-Milošević u oktobru 1998. godine.

Kosovska verifikaciona misija je tokom svog boravka na Kosovu dokumentovala veliki broj slučajeva teškog kršenja ljudskih prava, što je objavljeno u zvaničnom izveštaju OEBS-a pod nazivom «Kosovo: kako viđeno, tako rečeno».[1]

Formiranje i ciljeviUredi

Na 193. plenarnom zasedanju stalnog saveta 25. oktobra 1998. godine je odlukom Stalnog saveta OEBS-a osnovana Kosovska Verifikaciona Misija sa ciljem da se uveri u akcije sukobljenih strana na teritoriji Kosova i Metohije (u dokumentima OEBS-a se ova teritorija naziva Kosovom) u Srbiji i njihovo poštovanje odredbi rezolucije Saveta bezbednosti Organizacije ujedinjenih nacija broj 1199[2] . O uočenim aktivnostima, KVM je trebalo da izveštava Savet bezbednosti OUN i vlasti u SRJ. Pored ovog opšteg cilja postojali su i drugi ciljevi i pojedinačni zadaci usmereni ka očuvanju mira i bezbednosti. Tačan spisak zadataka je preciziran posebnim ugovorom o Kosovskoj verifikacionoj misiji koji su potpisali ministar inostranih poslova SRJ i predsedavajući OEBS-a.

Misija se povukla sa Kosova 20. marta 1999, uoči predstojećih NATO udara.

LjudstvoUredi

Neki od poznatijih predstavnika misije su bili američki diplomata Vilijam Voker, britanski general John Drewienkiewicz, kanadski general Žozef Mezonev i drugi.

Predsedavajući OEBS-a, Bronislav Geremek je 17. oktobra imenovao Vilijama Vokera iz Sjedinjenih Američkih Država za šefa Kosovske verifikacione misije OEBS. Neposredno pre ovog imenovanja Vilijam Voker je obavljao dužnost Specijalnog izaslanika Generalnog sekretara OUN na mestu šefa Prelazne administracije ujedinjenih nacija (UNTAES) u Istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj[3].

Neki od predstavnika KVM su kasnije svedočili na suđenjima za ratne zločine Miloševiću i saradnicima.

IzvoriUredi

Vidi jošUredi

Eksterni linkoviUredi