Korsakovljeva psihoza

(Preusmjereno sa stranice Korsakovljev sindrom)
Klasifikacija prema MKB-10
F10.6 Korsakovljeva psihoza (Amnestički sindrom)

Korsakovljeva psihoza ili Korsakovljev sindrom je teški psihički poremećaj i degenerativni poremećaj mozga , koji se javlja u kasnijem stadiju alkoholizma. Korsakovljeva psihoza se javlja zbog nedostatka vitamina B1 odnosno tiamina u mozgu. Kombinacija polineuropatija i demencije (bezumnosti, mahnitosti). Karakterizira ju poremećaji pamćenja i sjećanja, konfabulacije, smetenost, dezorijentiranost. Liječi se isključivo u bolnici.

Psihoza (ili sindrom) je dobila ime po ruskom neuropsihijatru Sergeju Korsakovu koji je popularizirao teoriju.

Simptomi

uredi

Kod Korsakovljeve psihoze postoje šest glavnih simptoma: anterogradna i retrogradna amnezija, konfabulacija, oslabljena konverzacija, nedostatak sposobnosti opažanja i apatija.
Kod Korsakovljeve psihoze dolazi i do oštećenja neurona, odnosno njihovog smanjenja

Ako se Korsakovljevoj psihozi pridruži Wernickova encefalopatija, kombinacija se naziva Wernicke-Korsakoff sindrom.

Indikacije

uredi

Terapija

uredi

Liječenje se provodi nadomještanjem tiamina, pravilnom prehranom te nadomještanjem tekućina u organizmu. Liječenje je izrazito sporo, i često stanje nije u potpunosti izlječivo. Hospitalizacija potrebna.