Вујковића брдоUredi

Брдо источно од куће у којој сам рођен у "Огненной деревни". Свакоме препоручујем да прочита књигу "Я из огненной деревни".

ИнтересUredi

Култура, уметност, историја, математика, рачунари

ЦиљUredi

Приближити Википедију енциклопедизму колико год се може.

ОбавештењеUredi

Све моје математичке чланке треба читати искључиво на српскохрватској Википедији. Верзије истих чланака на српској Википедији су често оштећене до бесмисла и тиме неразумљиве.