Živim i radim u okolini Tuzle. Relativno skoro sam se učlanila na wikipediju. Član sam i bs wikupedije. Zanimaju me razne oblasti, kao što su prirodne nauke, istorija starih naroda, njihova kultura i religija. Najviše objavljujem članaka iz matematike.

MSN: rozalijai@gmail.com


Moj doprinos

Prava,Prava i ravan, Poluprava,Duž,Krug,Kružnica, Trokut,Elementi matematičke logike,Konjukcija sudova,Disjunkcija sudova,Ekvivalencija,Prirodan broj,Konverzija implikacije,Implikacija sudova, Konačni i beskonačni skupovi,Kosekans,Sekans, Matematička logika,Trigonometrjske funkcije Bosanskohercegovačka proza

Relativna udaljenost,Parsek, Sunce,Sunčeve pjege

Cirkulatorni sistem, Probavni sistem,Polip, Koral, Meduza.