Na sh-wikipediji sam kako bih dao svoj doprinos u nadopunjavanju sadržaja postojećih članaka, ali i pisanja novih, s akcentom na one iz područja medija, obrazovanja, kulture i umjetnosti.