Home   Razgovor   Članci   Ostalo   Gallery


Make yourself at home....

Posta message or send me an email

thumb‎Лиценца ЛКС.JPG

Moje namereUredi

Kao dugogodišnji urednik Vikipedijena srpskom jeziku, odlučio sam da deo svojih aktivnosti usmerim i ka uređivnju članaka i na ovoj Vkipedji.

Nadam se dobroj saradnji i kolegijalnom radu.

Dr Milorad Dimić, specijalista vazduhoplovne i hiperbarčne medicine