Blokirana na hr wiki zbog neslaganja sa nekim njezinim suradnicima i osobnog napada.

http://webchat.freenode.net/#

Doprinosi

U izradi 1 - mezozojska fauna/dinosauri

U izradi 2 - ljudi i njihovi preci

U izradi 3 - organski sistemi

U izradi 4 - pterosauri

U izradi 5 - ostalo

U izradi 6 - književnost

U izradi 7 - kenozojska fauna

U izradi 8 - paleozojska fauna

Saradnja

Ispravljanje

Biseri

Nagrade

Popis članaka za srednji vijek

Planiram napisati
  • Ravnoteža (biologija)
  • Andrewsarchus
  • Embolotherium
  • Lambeosaurus
  • Parasaurolophus
  • Thescelosaurus

Dopuniti/doraditi

Korisnik:Duma