Koptska umjetnost

(Preusmjereno sa stranice Koptska umetnost)

Koptska umetnost obuhvata umetnost hrišćanskih starih Egipćana koji su uglavnom živeli na bregovima reke Nila i govorili koptskim jezikom koji je danas očuvan samo u okviru Koptske crkve i govori se arapskim jezikom od 17. veka.

Krist i sveti Menas

Ova umetnost se razvijala pod uticajem pozne antičke umetnosti, grčke i helenističke umetnosti koja je dolazila iz Aleksandrije sve do 3. veka. U početku je bila povezena sa paganskim a kasnije i hrišćanskim religijama. U najstarije nalaze se računaju razne nadgrobne stele koje se datiraju u 268. - 340. godine sa motivima iz hrišćanstva kao simboli ribe. Reljefi su plitki. Motivi na stelama su shemetizovani i mitološki motivi.

Najveći procvat koptske umetnosti datira se u godine 6. - 8. veka. Ova umetnost poznaje rad sa ikonama u tehnici enkaustike i tempere kao i radove sa tkaninama koje se do 8. veka rade u sve jačem i bogatijem koloritu.

Ova umetnost je uticala na umetnost hrišćanstva u Nubiji, Etiopiji i drugim zemljama afričkog kontinenta.

Vanjske veze uredi