Za ostala značenja, vidi Kopito (razvrstavanje).

Kopito je naziv za stopalo kopitara. Poseduje neparan broj prstiju — jedan prst kod konjâ, a tri prsta kod tapirâ i nosorogâ.

anatomija konjskog kopita

Kopita posjeduju i krave - tri prsta, dok svinje pripadaju papkarima.