Koparski zaljev

Koparski zaljev (sl. Koprski zaliv, ital. Golfo di Capodistria) je zaljev na sjevernom dijelu Jadranskog mora, nazvan po slovenskom gradu Kopru. Teritorijalno u potpunosti pripada Sloveniji, ima površinu od 18 km² i dijelom je većeg Tršćanskog zaljeva. Sa sjeverne strane oivičen je Debelim rtičem, a s južne rtom Madona. U Koparski zaljev ulijeva se rijeka Rižana. Osim Kopra, na obali zaljeva smješteni su još gradići Ankaran i Izola. Do 1785. Kopar se nalazio na malom otoku, a nakon nasipanja zaljeva zbog spajanja otoka s kopnom, površina Koparskog zaljeva je smanjena za približno 4 km².

Debeli rtič, najsjevernija točka Koparskog zaljeva

LiteraturaUredi