Konverzija implikacije

Kontrapozicija implikacije je implikacija oblika "¬". p "¬. e q. Ona odgovara rečenici ako nije P onda nije Q. Istinitosna tablica je isti kao kod implikacije sudova