Kontrarevolucija

Kontrarevolucija je izraz koji u najširem smislu znači aktivno suprotstavljanje revoluciji, odnosno nastojanje da se u potpunosti ili delimično ponište njeni efekti. Najčešće se koristi u političkom smislu; njeni pobornici i sudeonici, koji se nazivaju kontrarevolucionarima nastoje obnoviti društveno-ekonomski ili politički poredak, odnosno kulturne i druge vrednosti koje su postojale u pred-revolucionarnom periodu.

Pojam kontrarevolucija je blisko povezan s izrazom reakcija, iako oni nisu sinonimi, jer se pod pojmom kontrarevolucija obično podrazumeva svesno delovanje protiv nedavne i "opipljive" revolucije, dok reakcija može označavati delovanje protiv pojava koje su se manifestovale kroz duže vreme i koje ne mora uvek biti čvrsto fokusirano na određeni cilj.

Kontrarevolucija je izraz koji, zavisno od ideologije, političkim i drugim prilikama, može imati pozitivne i negativne konotacije koje često zavise i od toga da li ima revolucija pozitivne i negativne konotacije. Pristalice radikalnih i progresivnih ideologija koje insistiraju na menjanju društvenog poretka će tako kontrarevoluciju smatrati negativnom pojavom. Možda najbolji primer za to su komunističke države, uključujući bivšu SFRJ, koje su koristile izraz "kontrarevolucija" za krivično delo koje u nekomunističkim državama odgovaraju veleizdaji. Nasuprot tome, pristalice tradicionalnih i konzervativnih ideologija kontrarevoluciju smatraju pozitivnom pojavom, pa su se tako u Nikaragvi protivnici sandinističkog režima nazivali kontrašima (španski: contras) što je bila skraćenica za "kontrarevolucionare".

V. također

uredi

Eksterni linkovi

uredi