Konstanta fine strukture

Konstanta fine strukture ili Zomerfeldova konstanta fine strukture, , je fundamentalna konstanta kojom se karakteriše jačina elektromagnetne interakcije. To je bezdimenzionalna veličina te njena vrednost ne zavisi od izbora sistema jedinica.

.

Srodne definicije uredi

Konstanta fine strukture može da se definiše i kao

 

gde su   Kulonova konstanta,   elementarno naelektrisanje,   redukovana Plankova konstanta,   brzina svetlosti u vakuumu, i   dielektrična konstanta vakuuma.

Merenje uredi

Konstanta   sadrži nekoliko drugih konstanti koje mogu nezavisno da se mere. Međutim, kvantna elektrodinamika (KED) pruža mogućnost za direktno merenje konstante   korišćenjem kvantnog Halovog efekta ili anomalnog magnetnog momenta elektrona.

KED predviđa vezu između Landeovog g-faktora elektrona,   i konstante fine strukture  . Novim merenjima faktora   pomoću jednoelektronskog kvantnog ciklotrona, zajedno sa KED proračunima koji uključuju 891 Fajnmanove dijagrame, utvrđena je najpreciznija vrednost konstante  :[1]

 

dakle, sa preciznošću od 0,70 ppb (ppb = delova na milijardu). Greška merenja je deset puta manja nego u bilo kojoj drugoj metodi. Upoređivanje merene i izračunate   vrednosti je najbolja proba za proveru valjanosti KED.

Fizičko tumačenje uredi

 .
 

Da li je konstanta fine strukture zaista konstantna? uredi

 
 

Numerološka objašnjenja uredi

 

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. G. Gabrielse, D. Hanneke, T. Kinoshita, M. Nio, and B. Odom, New Determination of the Fine Structure Constant from the Electron g Value and QED, Phys. Rev. Lett. 97, 030802 (2006)

Spoljašnje veze uredi